Tisztelt Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Alfi-Ker Kft.-vel kötött valamennyi szerződést, minden mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.!

Közadatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében legkésőbb 2013.11.13-ig válaszolniuk kellett volna. Szíveskedjenek törvényi kötelezettségeiket betartani, a kért adatokat mielőbb elküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

16 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Barcika Park Nonprofit Kft. megbízásából eljárva alulírott dr. Buza
Orsolya ügyvéd, csatoltan küldöm közérdekű adatigénylésének teljesítéséhez
kapcsolódó okiratokat elektronikus másolatban.

Tisztelettel: Buza Orsolya

Buza Orsolya,

8 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Barcika Park Nonprofit Kft. megbízásából eljárva, alulírott dr, Buza
Orsolya ügyvéd, csatoltan küldöm közérdekű adatigényléséhez kapcsolódó
okiratokat elektronikus másolatban.

Tisztelettel: Buza Orsolya

Tisztelt dr.Buza Orsolya!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin