alatonakarattyai OKTATÁSI ÉS KONFERENCIA KÖZPONT telkén (Ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Koppány sor 41.) a beruházás megkezdése előtt elvégzett bontási munkálatokra vonatkozó szerződés

Magyar Nemzeti Bank nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt MNB-Ingatlan Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a Balatonakarattyai OKTATÁSI ÉS KONFERENCIA KÖZPONT telkén (Ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Koppány sor 41.) a beruházás megkezdése előtt elvégzett bontási munkálatokra vonatkozó szerződéseket legyenek szívesek részemre megküldeni. Amennyiben nem önök adták ki a megbízást a bontási munkálatok elvégzésére, akkor legyenek szívesek megadni azt a céget, aki a bontési, beruházási munkálatokat kordinálta. (A telken régi leromlott állapotú épületek voltak, melyet a beruházás megkezdése előtt lebontottak, a bontési munkák elvégézését végző társaság nevét és a bontési munkálatokra vonatkozó szerződést szeretném megismerni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 14.

Üdvözlettel:

Oldal Béla

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Oldal Béla!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (továbbiakban: MNB) 2023. december 14-én az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a kért adatok nem állnak az MNB rendelkezésére, mert a hivatkozott tevékenységet nem az MNB végeztette.

Kérjük válaszunk tudomásul vételét.

Üdvözlettel,

KOMMUNIKÁCIÓ
1013 Bp., Krisztina krt 55.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Email - Web - Facebook - Twitter - Instagram

idézett részek megjelenítése