Aktív jogviszonnyal nem rendelkező hökösök közéleti ösztöndíja

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Budai Marcell a 2016/2017-es tanév I. félévében mennyi közéleti ösztöndíjat kapott, a tisztség ill. az elvégzett feladat megjelölésével, Excel táblázatban és havi bontásban.

Tájékoztasson továbbá arról, hogy Kovács Réka Sára a 2017/2018-as tanév I. félévében részesült-e közéleti ösztöndíjban, ha igen, akkor azt Excel táblázatban, a fent részletezett módon küldje meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 3.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Várnai Abigél hozzászólt ()

Van ilyen?! Nincs ezeknél felügyelő bizottság, vagy valami ellenőrző szerv ami nézi, hogy kinek van aktív jogviszonya, mielőtt fizetnének?

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Elvileg van ilyen, úgy hívják: Ellenőrző Bizottság.
De hogy ezek mit ellenőriznek és hogyan, az rejtély. Jegyzőkönyv, taglista vagy ilyesmi nem elérhető. Még jó, hogy Hanga kikérte a névsort meg az e-mail címüket.

Itt van: https://kimittud.atlatszo.hu/request/se_...

Gida Róbert hozzászólt ()

Mi a gyanú?

Szent Balázs püspök hozzászólt ()

Korábben lett súlyos a helyzet, amikor valaki, nem akarom megmondani, hogy ki. Legyen elég annyi, hogy a névrokonom éveken keresztül volt az ellenörző bizottság elnöke. Ott aztán ment a fénymásolás...talán azt kellene kikérni

Várnai Abigél hozzászólt ()

Jó ötlet, kikérem a papírjaikat.
Most már nagyon érdekel, hogy mit csinál az ellenőrzési bizottság és miket talált.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Nem gyanú: bizonyosság.
Budai Marcell jogviszonya a 2016/2017-es tanév I. félévében passzív volt. Lásd az Oktatási Hivatal levelét: https://kimittud.atlatszo.hu/request/100...

A HÖK honlapján ellenben az áll, hogy 2016. szeptemberében 65 300 Ft-ot vett fel. Íme: http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/b...

Akinek nincs aktív jogviszonya, az nem részesülhet a hallgatói normatívából. És különösen felháborító, hogy ezek szerint fűnek fának utalnak, nem is ellenőrzik, hogy az illető megérdemli-e a pénzt, illetve hogy egyáltalán oda lehet-e adni jogszerűen...

Az pedig, hogy ezt még el is titkolják, mindennek a teteje!

Gida Róbert hozzászólt ()

Nem értek hozzá, de gondolom akinek nincs jogviszonya annak nem enged utalni a rendszer , nem? Nincs valami szaki köztetek?

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Továbbra is kérem annak kiadását, hogy Budai Marcell a 2016/2017-es tanév I. félévében, Kovács Réka Sára a 2017/2018. tanév I. félévében mennyi közéleti ösztöndíjat kapott (a tisztség ill. az elvégzett feladat megjelölésével, Excel táblázatban és havi bontásban).

Az adatigénylést több mint 15 adtam be, így a törvény szerint meg kellene válaszolni.

Kelt: 2018. február 1.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

 
Iktatószám: 10906-5/KSJIF/2018
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Közérdekű adatmegkeresése "közéleti ösztöndíjak" tárgyában csatolmányként
küldöm a választ. Tájékoztatom továbbá arról, hogy az illetékes Kar
válasza alapján Kovács Réka Sára a 2017/2018-as tanév I. félévében nem
részesült közéleti ösztöndíjban.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

>>> Keresztúri Andor <[FOI #10201 email]> 2018. 01.
03. 14:47 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
Budai Marcell a 2016/2017-es tanév I. félévében mennyi közéleti
ösztöndíjat kapott, a tisztség ill. az elvégzett feladat megjelölésével,
Excel táblázatban és havi bontásban.

Tájékoztasson továbbá arról, hogy Kovács Réka Sára a 2017/2018-as tanév I.
félévében részesült-e közéleti ösztöndíjban, ha igen, akkor azt Excel
táblázatban, a fent részletezett módon küldje meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január  3.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #10201 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Válaszukat és a taxis Marcell közéleti ösztöndíjának megküldését köszönöm.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor