Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az ÁJK Kari Tanácsa által 2015. 09. 22-én elfogadott Orientációs Napok-beszámoló 10-es mellékletét (részletes költségkimutatások).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 6.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Szeretnék érdeklődni, hogy a fenti adatigénylés teljesítését mikorra várhatom? Április 21-én (csütörtökön) lejárt a határideje, meghosszabbításról szóló tájékoztatást nem kaptam.

Üdvözlettel:
Kis György Márk

Kis György Márk hozzászólt ()

Az igénylést nem teljesítették, a kommunikációt megszakították, így benyújtottam a keresetet.

Rigó Kinga,

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendje 120. §-a a
következőképen rendelkezik:

(1)A kari tanács ülései az egyetemi polgárok számára nyilvánosak. A kari
tanács a kar szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon
zárt ülést rendelhet el.
(2) A kari tanács üléséről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül, amelynek
megőrzéséről a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell
gondoskodni. A jegyzőkönyv tartalmára a szenátusi jegyzőkönyvre vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(3) A kari tanács üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai a kar
oktatói-kutatói és hallgatói, valamint a kari működést támogatók számára –
a (2) bekezdés alapján alkalmazandó 76. § (3) bekezdésében foglalt
korlátozással – nyilvánosak.
(4) A kari tanács határozatait a karon a kar szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott módon kell közzé tenni.
(5) A kari tanács határozatait az ülést követő nyolc napon belül meg kell
küldeni a rektornak és az Egyetem igazgatási vezetőjének.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3.§ 5. pontja értelmében közérdekű
adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az Orientációs Napok
kiadásait tartalmazó táblázatot jelen levelemhez csatolva mellékelem az Ön
számára.

Megjegyzem továbbá, hogy a kért adatok az ELTE ÁJK Dékáni Hivatal már
jóval korábban szintén továbbította az Ön számára. (Lásd.: lenti
levelezés).

Üdvözlettel:

Rigó Kinga sk.
adatvédelmi felelős

From: dr. Kovács Norbert
Sent: Friday, April 08, 2016 1:03 PM
To: [1][email address]
Subject: RE: Orientációs Napok beszámoló melléklete

 

Tisztelt Hallgatónk!

 

Köszönettel vettük jelzését, hogy a Kari Tanács előterjesztései között a
2015. évi Orientációs Napok beszámolója és 10. sz. melléklete nem a
végleges formában került feltöltésre honlapunkon. A hibát javítottuk, a
következő bármilyen egyetemi IP címről elérhető linken megtalálja a
részletes előterjesztést és minden mellékletét:
[2]http://www.ajk.elte.hu/kt_eloterj_150922

 

Kérem, hogy a beszámolót és annak valamennyi mellékletét együttesen
szíveskedjék kezelni, elkerülve az esetleges félreértéseket.

 

Kérés, kérdés esetén az ON szervezői állnak szíves rendelkezésére.

 

üdvözlettel,

 

dr. Kovács Norbert
hivatalvezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Dékáni Hivatal

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Fsz. 12.
tel +36 1 411 6500 / 2596m.   fax +36 1 411 6515
[3][email address].hu    [4]www.ajk.elte.hu

[5]cid:[email protected]

 

 

 

From: György Márk Kis [[6]mailto:[email address]]
Sent: Thursday, March 24, 2016 5:09 PM
To: ELTE ÁJK Dékáni Titkárság
Subject: Orientációs Napok beszámoló melléklete

 

Tisztelt Dékáni Hivatal!

 

Kérem küldjék meg részemre a Kari Tanács által 2015. 09. 22-én elfogadott
Orientációs Napok-beszámoló 10-es mellékletét (részletes
költségkimutatások).

 

Köszönettel,

Kis György Márk

 

 

Tárgy: Fwd: Re: Közérdekű adat igénylés - ÁJK Kari Tanács
beszámolómelléklet
Dátum: Fri, 22 Apr 2016 10:54:51 +0200
Feladó: dr. Gosztonyi Gergely [7]<[email address]>
Címzett: Rigó Kinga [8]<[email address]>

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Re: Közérdekű adat igénylés - ÁJK Kari Tanács
beszámolómelléklet
Dátum: Fri, 22 Apr 2016 03:50:30 -0400
Feladó: Kis György Márk [9]<[FOI #6545 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések ELTE adatgazdánál
[10]<[ELTE request email]>

 

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

 

Szeretnék érdeklődni, hogy a fenti adatigénylés teljesítését mikorra várhatom? Április 21-én (csütörtökön) lejárt a határideje, meghosszabbításról szóló tájékoztatást nem kaptam.

 

Üdvözlettel:

Kis György Márk

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[11][FOI #6545 email]

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:

[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ez az e-mail (és annak bármely melléklete) bizalmas információkat
tartalmaz és jogi védelem alatt áll. Az üzenet csak a címzett(ek)nek szól.
Amennyiben nem Ön a küldemény címzettje, úgy a téves kézbesítést
haladéktalanul jelezze e-mailben a feladónak és a teljes küldeményt
törölje számítógépéről. Amennyiben nem Ön az üzenet címzettje, kérjük ne
készítsen másolatot az üzenetről, semmilyen célra ne használja fel és ne
adja át más személynek, az ilyen magatartás levéltitok megsértésének
minősül.

Information in this e-mail (and any attachment) is confidential and may be
legally privileged. It is intended solely for the attention of the
addresse(s). If you received it in error, please notify us by return
e-mail and then immediately delete this message from your system. Please
do not copy it or use it for any purpose, or disclose its contents to any
other person: such action is regarded as a breach of confidence.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ajk.elte.hu/kt_eloterj_150922
3. mailto:[email address]
4. http://www.ajk.elte.hu/
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]
9. mailto:[FOI #6545 email]
10. mailto:[ELTE request email]
11. mailto:[FOI #6545 email]
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
13. mailto:[email address]
14. mailto:[email address]