Agárdi Yacht kikötő szerződése

Mayer Erika made this Közérdekűadat request to Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Agárdon, a hajóállomásnál található görbe móló és az előtte lévő partfal és parti részek használatba adására kötött szerződést, valamint a hasznosításra vonatkozó indokokat tartalmazó képviselőtestületi előterjesztést és határozatot, a kiírt pályázatot, a beérkezett ajánlatokat és a győztes ajánlat kiválasztásáról döntő képviselőtestületi határozatot annak előterjesztésével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 14.

Üdvözlettel: Dr. Mayer Erika

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem, hogy továbbítsák az illetékes személy részére!

Szeretném kérni a belső felülvizsgálatukat az Agárdi Yacht kikötőre vonatkozó közérdekű adatigénylésem nem teljesítésével kapcsolatosan, amelyben kértem, hogy elektronikus másolatban küldjék meg részemre az Agárdon, a hajóállomásnál található görbe móló és az előtte lévő partfal és parti részek használatba adására kötött szerződést, valamint a hasznosításra vonatkozó indokokat tartalmazó képviselőtestületi előterjesztést és határozatot, a kiírt pályázatot, a beérkezett ajánlatokat és a győztes ajánlat kiválasztásáról döntő képviselőtestületi határozatot annak előterjesztésével együtt.

A közérdekű adatigénylésem teljesítésére megállapított törvényi határidő 2020. szeptember 30. napján lejárt.

A közérdekű adatigénylésem és az azzal kapcsolatos valamennyi információ elérhető:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/agar...

Üdvözlettel:

Mayer Erika

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Mayer Erika!

 

Mellékelten Küldöm Jegyző Asszony GRD/18250-2/2020 számú levelét.

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Dr. Mayer Erika!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony levelét és annak mellékleteit.

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]