Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010-2012-es időszakban az alább felsorolt szervezetek számára nyújtott támogatások (adomány, szponzorálás) listáját. Kérem feltüntetni az összeget és a támogatás célját is.

Székelyudvarhelyért Alapítvány
Magyar Polgári Párt
Erdélyi Magyar Néppárt
Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány
Magyar Ifjúsági Tanács
Erdélyi Magyar Ifjak Egyesület
Reconstructio Egyesület
Identitas Egyesület
Pro Partium Egyesület
Civil Kurázsi Egyesület
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE)
Erdélyi Református Egyházkerület
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Pro Minoritate Alapítvány
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsért Alapítvány
Erdelyi Magyar Nemzeti Mozgalom Egyesület
Erdély Ma Egyesület

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 29.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Közkapcsolati Iroda, Külügyminisztérium

1 Melléklet

Sipos Zoltán úr részére

E-mail: [1][FOI #379 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés – civil szervezetek támogatása

 

 

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján kért, 2010-2012-es intervallumra vonatkozó, civil szervezeteknek
juttatott támogatásokról szóló közadat igénylésére a csatolt táblázatban
találhatja a válaszokat. Kérjük, hogy a jövőben a Külügyminisztériummal
kapcsolatban felmerülő esetleges adatigényét a [2][email address]
címre küldje.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Gergly-Lukács Éva

Osztályvezető

Sajtó Főosztály

Közkapcsolati Osztály

Külügyminisztérium

Tel: +361-458-14-03

E-mail: [3][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #379 email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

Adminisztrátor hozzászólt ()

Az adatgazda email címét a válaszlevélben megadottra javítottuk.