Tisztelt Regionális Fejlesztési Holding Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010-2012-es időszakban támogatott (adomány, szponzorálás) szervezetek és magánszemélyek listáját. Kérem feltüntetni az összeget és a támogatás célját is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 29.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Ilenczfalvi-Szász Gábor, Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

2 Melléklet

 

Tisztelt Sípos Úr!

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt képviselőjeként hivatkozással 2012.
október 29-én küldött levelére, melyben az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)  bekezdése alapján a Társaságunk által a
2010-2012-es időszakban támogatott (adomány, szponzorálás) szervezetek és
magánszemélyek listájára vonatkozó adatigénylést terjesztett elő, azzal
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

 

Társaságunk által a fenti időszakban az alábbi szervezetet támogattuk:

 

            Név:                             Nagyréti Erdei Iskola
Közhasznú Alapítvány

          Összeg:                       50.000,- Ft

           Támogatás célja:          Támogatott Alapítvány tevékenységének
segítése (mellékelt támogatási szerződés szerint)

           

 

           

További támogatást, adományt a Regionális Fejlesztési Holding Zrt a fenti
időszakban nem adott.

 

Üdvözlettel:

 

 

Ilenczfalvi-Szász Gábor

Vezérigazgató

 

Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

1085 Budapest, Baross u. 22-26.

Tel: 486-31-27

Fax: 486-31-21

[1]alair_email_logo

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése