Adóhatósági ellenőrzések száma

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatgazdának normális esetben által (részletek)

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Bánki Erik, a gazdasági bizottság elnöke 2022. július 14-én azt nyilatkozta, hogy 300 milliárdot csaltak ki a költségvetésből a bújtatott kata-foglalkoztatók.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az elmúlt 5 évben (2017. január 1. és 2022 január 1. között) hány olyan adóhatósági ellenőrzést végeztek (a kifizetői és/vagy a munkavállalói oldalon), amelynek során azt állapították meg, hogy a munkáltató ahelyett, hogy a munkavállaló után megfizette volna a közterheket, a vele szerződésben álló személyt KATA-s vállalkozóként foglalkoztatta. Kérem, az adatokat év szerinti bontásban, a kirótt bírság összegével együtt tüntessék fel. (Példa: 2017-ben 17 céget büntettek meg összesen 17 millió forint értékben.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 16.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.) Kormányrendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a KATA-ellenőrzések tárgyában benyújtott közérdekű adatigénylése válaszadási határidejét 45 napra meghosszabbítom.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. augusztus 01.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal