Adatszolgáltatás Migránsokról

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mi célja és oka van annak a levélnek, amit a KLIK küldött a tankerületeknek migránsok adatszolgáltatásával kapcsolatban:

http://m.blog.hu/ke/kettosmerce/image/kl...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 10.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Elnézést a pontatlan fogalmazásért, a helyes kérdésem ez:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mi célja és oka azoknak az adatoknak, amit a KLIK kíván megtudni az iskoláktól a migránsokról ebben a levélben:

http://m.blog.hu/ke/kettosmerce/image/kl...

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Egyúttal tudnának küdeni leirat, email, stratégia, akciótervet vagy bármilyen dokumentumot, előkészítő anyagot, az adatok szükségességével kapcsolatban?

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

44753-1/2016/JISZOC

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszlevelét.

Üdvözlettel,
dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma

idézett részek megjelenítése