Adatigénylés: Paks II. szerződésmódosításai

Az igénylést elutasította a(z) Külügyminisztérium.

dr. Magyar Levente Úr
Külgazdasági és Külügyminisztérium Államtitkára részére

Tisztelt Miniszter Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya nemzetközi egyezményt kötött a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről, melyet a 2014. évi II. törvénnyel hirdettek ki (Kormányközi Egyezmény). A Kormányközi Egyezmény alatt több szerződés jött létre. A felek között atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról megállapodás született, amelyet a 2014. évi XXIV. törvény (Pénzügyi Kormányközi Egyezmény) hirdetett ki.

2014. december 9-én az MVM Paks II. Atomerőműfejlesztési Zrt. (Paks II.) és az alperesi beavatkozó, mint fővállalkozó között az alábbi Megvalósítási Megállapodások születtek:

I. EPC (Engineering, Procurement and Construction) Szerződés, amely a jelenleg is hatályos fővállalkozási szerződés a projekt kulcsrakész megvalósítására. Az EPC Szerződés minősítését 2017. április 27. napjától a szerződés 36. cikke, 1.2. számú melléklete, 2.5. számú melléklete és a 4.11. számú melléklete kivételével a minősítő megszüntette.

II. NFS Contract (Fuel Szerződés), amely a fűtőelemek és a használt fűtőelemek szállítását és kezelését rendezi. III. OM Contract (O&M Szerződés), amely szándéknyilatkozati szinten rendezi a későbbi üzemeltetés és karbantartás egyes kérdéseit. A minősítő az O&M Szerződés minősítését 2017. április 27. napjától megszüntette.

2015. június 29-én jött létre az Addendum, amelyben a felek a fenti Megvalósítási Megállapodások technikai hibáit javították. Az Addendum minősítését a minősítő szintén 2017. április 27. napjától megszüntette.

Fővárosi Ítélőtábla 2019. február 8. napján kelt 32.Pf.20.807/2018/9-I. számú ítélete, amely a Fővárosi Törvényszék 2018. május 30. napján kelt 29.P.22.964/2017/32. számú ítéletét részben megváltoztatta, kötelezte az alperest (és az alperesi beavatkozót) az érintett szerződések kiadására.

Tordai Bence (Párbeszéd – ZÖLDEK) országgyűlési képviselő "A paksi bővítés körül kialakult katasztrófáról" című, K/3628. számú írásbeli választ igénylő kérdésére 2023. május 2. napján – Szíjártó Péter miniszter úr megbízásából – adott válasza szerint a „paksi beruházásról szóló szerződések több, mint 9 éve köttettek. A háborútól és a szankcióktól is függetlenül jelentősen változott a műszaki és technológiai környezet, ezért ezekhez a szerződéses keretekhez is hozzá kellett nyúlni. A véglegesített dokumentumokat az Európai Bizottság elé terjesztettük jóváhagyásra.”

A válaszból tehát egyértelmű, hogy a beruházásra vonatkozó fenti szerződések a jogerős ítélet meghozatala után is módosultak, esetleg új megállapodásokat kötöttek, amelyek véglegesnek tekinthetőek.

Az előadottak alapján Tisztelettel kérem Önt, hogy MVM Paks II. Atomerőműfejlesztési Zrt. által kötött, fentiekben körülírt szerződések 2019. február 8. napját követően létrejött módosításait, kiegészítéseit, esetlegesen megkötött, erre vonatkozót új szerződéseket, valamit az Európai Bizottsághoz beadott ezzel kapcsolatos dokumentumokat szíveskedjen részemre megküldeni, a fentiekben hivatkozott jogerő ítélet megállapításai figyelembevételével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 12.

Tisztelettel,
Jávor Benedek
Párbeszéd – ZÖLDEK

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Melléklet

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Képviselő Úr!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Szijjártó Péter
Külgazdasági és Külügyminiszter úr részére

Tisztelt Miniszter úr!

2023. május 12-én a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak benyújtott adatigénylésemnek az adatgazda csak részben tett eleget. Az általam igényelt adatok megjelölése a május 12-ei igénylésben az alábbiak:

“2014. december 9-én az MVM Paks II. Atomerőműfejlesztési Zrt. (Paks II.) és az alperesi beavatkozó, mint fővállalkozó között az alábbi Megvalósítási Megállapodások születtek:
I. EPC (Engineering, Procurement and Construction) Szerződés, amely a jelenleg is hatályos fővállalkozási szerződés a projekt kulcsrakész megvalósítására. Az EPC Szerződés minősítését 2017. április 27. napjától a szerződés 36. cikke, 1.2. számú melléklete, 2.5. számú melléklete és a 4.11. számú melléklete kivételével a minősítő megszüntette.
II. NFS Contract (Fuel Szerződés), amely a fűtőelemek és a használt fűtőelemek szállítását és kezelését rendezi. III. OM Contract (O&M Szerződés), amely szándéknyilatkozati szinten rendezi a későbbi üzemeltetés és karbantartás egyes kérdéseit. A minősítő az O&M Szerződés minősítését 2017. április 27. napjától megszüntette.
(...)
Az előadottak alapján Tisztelettel kérem Önt, hogy MVM Paks II. Atomerőműfejlesztési Zrt. által kötött, fentiekben körülírt szerződések 2019. február 8. napját követően létrejött módosításait, kiegészítéseit, esetlegesen megkötött, erre vonatkozót új szerződéseket, valamit az Európai Bizottsághoz beadott ezzel kapcsolatos dokumentumokat szíveskedjen részemre megküldeni (...).”

A Minisztérium által megküldött válasz kizárlóag 4 db 2019-2020-ban megkötött módosítást tartalmazott. Szijjártó Péter miniszter úr április 11-én azt jelentette be Moszkvából, hogy “Jó hír, hogy a mai napon sikerült megállapodnunk, mind a kivitelezési, mind a finanszírozási szerződés módosításának mikéntjében. Ezek a szerződésmódosítások garantálják azt hogy ezt a beruházást végig tudjuk vinni. Most már az utolsó szövegezési feladatokat végzik a jogász kollégát és amennyiben ezzel megvannak azonnal jóváhagyásra ezeket a szerződés módosításokat benyújtjuk Brüsszelben az Európai Bizottság számára.”

Majd a szóban forgó módosítások benyújtásra kerültek az Európai Bizottsághoz. Azután Szijjártó Péter május 25-én a budapesti reptér aszfaltján bejelentette, hogy egy nappal azelőtt az Európai Bizottság jóvá is hagyta azokat. Ezt megelőzően május 22-én Menczer Tamás államtitkár úr Tordai Bence képviselő úr parlamenti interpellációjára úgy válaszolt, hogy “a brüsszeli jóváhagyás után nyilvános lesz a módosítás is".

Mind Menczer Tamás szava végett, mind az eredeti adatigénylésemben megfogalmazottak végett: újból kérem, hogy küldjék meg ezúttal az összes 2019. február 8. napját követően létrejött módosításait, kiegészítéseit, esetlegesen megkötött, erre vonatkozót új szerződéseket, valamit az Európai Bizottsághoz beadott ezzel kapcsolatos dokumentumokat, azokat is, amelyeket 2020. után kötöttek, azokat is, amelyeket most elfogadott az Európai Bizottság.

Üdvözlettel:

Jávor Benedek

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Melléklet

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Képviselő Úr!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Jávor Benedek hozzászólt ()

A paksi bővítés ügyében a kormányzat, illetve a Paks II. projektcég titkolózása és packázásai szokványosnak mondhatók, legutóbbi húzásuk azonban még a saját pályájukon is kiemelkedően kisstílű és nevetséges.
Szijjártó Péter áprilisban nagy hangon bejelentette, hogy moszkvai tárgyalásain megállapodtak a paksi megvalósítási és finanszírozási megállapodások módosításáról. A részletekről semmit nem árultak el, azonban azonnal jeleztem, hogy 2019-es bírósági győzelmem nyomán a megvalósítási szerződések közérdekű információnak számítanak, amely döntés a szerződések módosítására is vonatkozik, így azok nyilvánosságra hozatalát sem lehet megtagadni.
Gulyás Gergely április 20-án arról beszélt, hogy nyilvánosságra hozzák a módosításokat, amint az Európai Bizottság jóváhagyta azokat.
Május 12-én ezért adatkéréssel fordutam a külügyminisztériumhoz, kikérve a Moszkvában most kitárgyalt és az Európai Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott friss módosításokat.
Május 25-én Szijjártó Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a módosításokat.
Május 29-én lejárt az adatkérésünk teljesítésére vonatkozó határidő.
Egy napra rá, május 30-án, 16:00 óra körül kezdetben a Magyar Nemzet, majd a teljes propagandamédia megírta, hogy nyilvánosak a paksi szerződés módosításai. Fél órával később, 16:30-kor megérkezett a válasz az adatkérésünkre, benne linkekkel a módosításokhoz.
A nekünk küldött, illetve a propagandasajtó által propagált linkeken azonban nem az áprilisban kitárgyalt és az EU által frissen jóváhagyott módosítások vannak! Helyettük 2019-es és 2020-as, többé-kevésbé érdektelen, alapvetően a csúszó határidőket tudomásul vevő, évekkel ezelőtti módosítások váltak elérhetővé!
A mostani módosítások az ígéretek és a fogadkozások dacára továbbra sem nyilvánosak.
Június 1-jére virradó éjszaka a Magyar Közlönyben megjelent egy kormányrendelet, amely a háborús veszélyhelyzetre való álságos hivatkozással a 2014-ben az Országgyűlés által elfogadott törvénnyel kihirdetett paksi finanszírozási megállapodás módosítását a pénzügyminiszter hatáskörébe utalja, kivonva azt a minimális parlamenti kontroll alól is.
A mostani módosításokról, a finanszírozási megállapodás változásairól továbbra sincs semmilyen hivatalos információ. Sunnyogás van, titkolózás, óvodai szintű sumákolás. A minisztérium inkább eljátssza a hülyét, aki nem képes megérteni, hogy az újonnan jóváhagyott módosításokat kérjük, semmint hogy tájékoztassa a magyar választópolgárokat arról, milyen machinációk zajlanak Magyarország legnagyobb 21. századi beruházása körül.
A választópolgárokat kezelik le, alázzák meg ezzel, nem engem. A Párbeszéd – ZÖLDEK-kel így is, úgy is el fogjuk érni a módosítások nyilvánosságra hozását, ha kell, peres úton.
Ha a minisztérium meg kitartóan hülyének tetteti magát, azt a végén elhiszik nekik.