Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kerékpáros Miskolc Egyesület, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adatigénylés Miskolc tehermentesítő út Y-híd

We're waiting for Kerékpáros Miskolc Egyesület to read recent responses and update the status.

Kerékpáros Miskolc Egyesület

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Miskolc tehermenetsítő út Y-híd építése projekt Martinkertvárost és a Tiszai pályaudvart a Vörösmarty utcába bekötő és a körforgalmat is beleértve a Király utcai körforgalmú csomópontig tartó szakasz forgalomtechnikai tervlapjait (ha ilyenek nem állnak rendelkezésre, akkor a forgalomtechnikát is tartalmazó útépítési helyszínrajzokat), valamint a vonatkozó műszaki leírást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 4.

Üdvözlettel:
Kunhalmi Zoltán
elnök
Kerékpáros Miskolc Egyesület

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Kunhalmi Zoltán!

 

Megkeresését az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylésként kezeljük.

Megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A Miskolci tehermentesítő Y-híd projekt tervezési és kivitelezési
feladatainak elvégzéséről szóló Vállalkozási Szerződéses Megállapodás
aláírása 2019. október 1-jén megtörtént.

Az előkészítés során jelenleg az Y-híd kiviteli terveinek készítése, a
Pfaff Ferenc utcai csomópont és P+R parkoló építése esetében az
engedélyezési tervek készítése, a Király u. – Vörösmarty u. csomópont
átépítése kapcsán a meglévő kiviteli tervek felülvizsgálata zajlik.

 

A fentiekre tekintettel forgalomtechnikai tervlapokat, útépítési
helyszínrajzokat jelenleg nem áll módunkban küldeni az Ön részére. A
beruházásra vonatkozó végleges tervek várhatóan 2020 végére állnak
rendelkezésre.

A csatolt áttekintő térkép a beruházás tervezett nyomvonalát ábrázolja.
Zöld színnel a Király u. – Vörösmarty u. csomópont átépítését, kékkel az
Y-híd megvalósítását, sárgával a P+R parkolót jelöltük.

 

Megértését köszönjük.

 

Üdvözlettel,

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

[1]www.facebook.com/nifzrt

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Kerékpáros Miskolc Egyesület

Tisztelt NIF Zrt.!

Köszönjük adatigénylésünkre adott szíves válaszukat.

Válaszuk alapján adatigénylésünket az alábbiak szerint pontosítjuk:
1. Kérjük az Y-híd azon engedélyezési tervének megküldését, amely alapján a kiviteli terv készül.
2. A Király u. - Vörösmarty u. csomópontra vonatkozóan a módosítás alatt álló kiviteli terv megküldését.

Válaszuk a műszaki leírásra vonatkozóan nem tartalmazott információt, vélelmezzük, hogy ez is módosítás alatt áll, ezért ebből is az utolsó rendelkezésre álló változat megküldését kérjük.

Levelük alapján feltehető, hogy a projektben jelentősebb módosulás várható. Ez esetben nyilván szükséges ennek társadalmasítása. Kérjük szíves tájékoztatásukat arról, hogy ezt hogyan tervezik lebonyolítani.

Mostani válaszukat ismételten megköszönve várjuk a szíves pontosítást.

Üdvözlettel:

Kerékpáros Miskolc Egyesület

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Alábbi megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló 15 napos határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:

NIF Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Kunhalmi Zoltán!

 

Megkeresését az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylésként kezeljük.

 

Az Ön által hivatkozott társadalmasítás a gyakorlatban − a NIF Zrt.
kivitelezési szerződéseinek előírásai értelmében − lakossági fórum
megtartását jelenti a kivitelezéssel érintett terület mentén található
települések, illetve településrészek lakóinak tájékoztatása érdekében.

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel lakossági fórum megtartására
nem került sor. A lakosság tájékoztatása érdekében – egyéb felületek
mellett - Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzatának honlapján társaságunk
közzétette a projekttel kapcsolatos lakosságot érintő információt.

A tájékoztató az alábbi linken elérhető:

[1]https://www.miskolc.hu/aktualis/rendkivu...

 

Kérésére mellékelten küldjük az engedélyezési terv részeként készült az
általános tervet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum szerzői
jogvédelem alatt áll, és annak felhasználói jogosultságával Társaságunk
kizárólagosan rendelkezik. Társaságunk a dokumentumot kizárólag a
levelében is megjelölt, saját célú felhasználásra bocsátja rendelkezésre,
így az felett Ön sem rendelkezési, sem felhasználói jogot nem szerez. A
felhasználói jog megsértése kártérítési felelősséget von maga után.

 

Üdvözlettel,

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

[2]www.facebook.com/nifzrt

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kerékpáros Miskolc Egyesület

Tisztelt NIF Zrt.!

Szeretném megköszönni, hogy adatigénylésünket részben teljesítették.
Azonban továbbra is várjuk a műszaki leírást, valamint a megküldött engedélyezési tervlaphoz tartozó forgalomtechnikai tervlapot, továbbá az eredeti adatigénylésben szintén szereplő körforgalomra (Király u.-Vörösmarty u.) vonatkozó adatigénylésünk teljesítését. Közbenső válaszuk szerint erre vonatkozóan van kiviteli terv, ami éppen felülvizsgálat alatt áll. Kértük ennek megküldését (útépítési vagy általános helyszínrajz és forgalomtechnikai helyszínrajz), ez azonban még nem történt meg.

Tekintve, hogy eredeti igénylés határideje már rég lejárt, várjuk és előre is köszönjük szíves mielőbbi válaszukat, a még hiányzó információkat.

Üdvözlettel:
Kunhalmi Zoltán
Kerékpáros Miskolc Egyesület

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Alábbi megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló 15 napos határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

A válaszadásig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

NIF Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Kunhalmi Zoltán!

 

Megkeresését az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylésként kezeljük, és az alábbi információt
adjuk.

 

A Miskolc tehermentesítő út előkészítése a korábbi években megtörtént,
amely 4 szakaszt foglal magában.

A kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll a Miskolc Tehermentesítő út
I., III. és IV. szakasz vonatkozásában, a II. szakasz (Y-híd) kapcsán
pedig engedélyezési tervdokumentáció és építési engedély. A Kormány
elrendelte Társaságunknak az I. és II. szakasz megvalósítását, így a
tehermentesítő út 4 szakaszából 2022. év végéig az első két szakasz
várhatóan megvalósul, és megtörténhet azok forgalomba helyezése.

Az említett 4 szakasz közül jelenleg csak az első két ütem valósul meg,
ezért a tehermentesítő út tervdokumentációjának felülvizsgálata szükséges
(kiemelten a forgalomtechnika vonatkozásában), annak érdekében, hogy az
egyes szakaszok önállóan is forgalomba helyezhetők legyenek a
forgalombiztonság kiemelt figyelembe vétele mellett.

A Vállalkozó jelenleg a tervek felülvizsgálatát valamint azok illetékes
szervekkel történő egyeztetését végzi. A végleges tervek várhatóan 2020 év
végére készülhetnek el.

 

 

Tisztelettel:

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

[1]www.facebook.com/nifzrt

 

[2]cid:[email protected]

 

 

idézett részek megjelenítése

Kerékpáros Miskolc Egyesület

Tisztelt NIF Zrt.!

Május 4-i eredeti adatigénylésünkre immár ötödjére válaszoltak.
Sajnálattal állapítottuk meg, hogy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket továbbra sem teljesítették.

Eredeti adatigénylésünk így hangzott:
"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Miskolc tehermenetsítő út Y-híd építése projekt Martinkertvárost és a Tiszai pályaudvart a Vörösmarty utcába bekötő és a körforgalmat is beleértve a Király utcai körforgalmú csomópontig tartó szakasz forgalomtechnikai tervlapjait (ha ilyenek nem állnak rendelkezésre, akkor a forgalomtechnikát is tartalmazó útépítési helyszínrajzokat), valamint a vonatkozó műszaki leírást."

Ehhez képest (egy áttekintő mellett) mindeddig csak egy olyan kivágatot kaptunk, amely nem tartalmazza (illetve csak nagyon hiányosan) a forgalomtechnikát, és csak egy rész-szakaszról szól.
A körforgalomra vonatkozóan, valamint a körforgalom és a megküldött rajz szélső szelvénye közötti rész hiányzik.
Egyáltalán nem kaptunk műszaki leírást.

Egyértelműsítettük azt is, hogy az egyes szakaszokra vonatkozóan a jelenleg rendelkezésre álló legutóbbi tervek megküldését kérjük, függetlenül attól, hogy azok éppen milyen tervfázisban vannak.

Mivel adatigénylésünket rendkívül hiányosan teljesítették, azt továbbra is fenntartjuk, várjuk a kért dokumentumok megküldését.
Egyben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidő meghosszabbítására vonatkozó közbenső értesítéseik nem alaposak. Önöknek nem újabb adatigényléseket kellene teljesíteniük, hanem az eredetit, ami május óta nem történt meg. Eljárásuk tehát jogszabálysértő.

Bízunk abban, hogy felelős társaságként a továbbiakban végre jogkövető módon járnak el, és várjuk az adatigénylés mielőbbi szíves teljesítését.

Üdvözlettel:
Kunhalmi Zoltán elnök
Kerékpáros Miskolc Egyesület

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Kunhalmi Zoltán!

 

A Miskolc tehermentesítő úttal kapcsolatos megkeresését az információs
önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 28. § (1) bekezdése  alapján közérdekű adatigénylésként kezeljük,
és kérdéseire az alábbiakat válaszoljuk.

 

Az előkészítő fázisban a NIF Zrt.-vel, mint beruházóval szerződött tervező
feladata volt az engedélyezési tervek elkészítése és az építési engedély
megszerzése. A kivitelezést végző vállalkozó feladata az engedélyezési
eljárás során felmerült kezelői és szakhatósági igények, észrevételek
összehangolása, a közműkiváltások tervének kialakítása, és az ütemezés
elkészítése. A kiviteli tervek készítésének időszaka, fél-, háromnegyed
évet vehet igénybe.

A Vállalkozó jelenleg a tervek felülvizsgálatát, valamint azok illetékes
szervekkel történő egyeztetését végzi. A végleges tervek várhatóan 2020.
év végére készülhetnek el.

 

Társaságunk több körben egyeztet az érintettekkel, köztük a
városvezetéssel is, amelynek célja többek között a térségbeli
gyalogos-kerékpáros és közösségi közlekedési kapcsolatok optimalizálása. A
már rendelkezésre álló kerékpáros fejlesztési koncepciókat, elképzeléseket
is figyelembe véve Társaságunk a megfelelő kerékpárúthálózat kialakítására
törekszik. A kerékpáros beavatkozás kezelőkkel, városvezetéssel történő
egyeztetésében, majd annak társadalmasítását követően a kerékpárral
közlekedők biztonságos közlekedési feltételeinek kialakításában
Társaságunk szerepet vállal.   

 

Mellékelten megküldjük az Y-híd engedélyezési tervének műszaki leírását.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum szerzői
jogvédelem alatt áll, és annak felhasználói jogosultságával Társaságunk
kizárólagosan rendelkezik. Társaságunk a dokumentumot kizárólag
megtekintés céljából bocsátja rendelkezésre, így az felett Ön sem
rendelkezési, sem felhasználói jogot nem szerez. A felhasználói jog
megsértése kártérítési felelősséget von maga után.

 

Üdvözlettel,

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

[1]www.facebook.com/nifzrt

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kerékpáros Miskolc Egyesület

Tisztelt NIF Zrt.!

Köszönjük újabb válaszukat és tájékoztató levelüket.
A megküldött leírást köszönjük.

Előző válaszunkat idézve jelzem, hogy továbbra is fenntartjuk adatigénylésünk még nem teljesített részét:
"Ehhez képest (egy áttekintő mellett) mindeddig csak egy olyan kivágatot kaptunk, amely nem tartalmazza (illetve csak nagyon hiányosan) a forgalomtechnikát, és csak egy rész-szakaszról szól.
A körforgalomra vonatkozóan, valamint a körforgalom és a megküldött rajz szélső szelvénye közötti rész hiányzik."

Bízunk benne, hogy a körforgalomra, a körforgalom és az Y-híd közötti szakaszra és az Y-hídra vonatkozó legutolsó rendelkezésre álló forgalomtechnikai tervet is rövidesen megküldik.
Előre is köszönjük.

Üdvözlettel:
Kunhalmi Zoltán elnök
Kerékpáros Miskolc Egyesület

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kerékpáros Miskolc Egyesület, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.