Adatigénylés az Off-Road Fesztivállal kapcsolatban

Holdampf Ildikó made this Közérdekűadat request to Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a rendelkezésre álló dokumentációt a Tata, Belterület 1363/47 hrsz-ú, a Tata Város Önkormányzata birtokában lévő területre vonatkozóan, amely az alábbi eseménnyel/eseménysorozattal kapcsolatban jött létre: https://tata.hu/22949/off_road_fesztival...
(legyen az bérleti szerződés, használati engedély, rendelkezésre biztosítás, tehát bármilyen néven és jogcímmel létező dokumentum, amely alapján a területet az eseményre használja bármelyik közreműködő fél)

2. Az ugyanezen a fenti url-en hivatkozott eseménnyel kapcsolatban bármely dokumentációt, megegyezést, amennyiben az önkormányzatnak az eseménnyel kapcsolatban bármilyen további szerepe van, bármely más szereplővel is köttetett

3. Választ az alábbi kérdésre: Az önkormányzat vagy annak bármely munkatársa bármilyen szerepben részt vett-e az alábbi pályázat beadványaival kapcsolatos munkában: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02239 , és amennyiben igen, pontosan milyen feladatokban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Holdampf Ildikó

Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztettem elő 2022 szeptember 9-én:

http://kimittud.hu/request/adatigenyles_...

Az adatigénylésre a törvény szerinti határidő 2022. szeptember 26-án telt le, anélkül, hogy közben azt meghosszabbították volna.

Szeretnék érdeklődni, hogy eljutott-e Önökhöz az eredeti adatigénylés?

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Holdampf Ildikó

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárság, Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Holdampf Ildikó!

Fenti tárgyban küldött közérdekű adatigénylésére vonatkozóan csatoltan
megküldöm Michl József Polgármester Úr tájékoztató levelét.

Tisztelettel:

Dr. Korencsi Melinda
jegyzői kabinetvezető

2022. 09. 09. 16:11 keltezéssel, Holdampf Ildikó írta:

idézett részek megjelenítése