Tisztelt Nemzeti Szakértői és Kutató Központot!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kaposvári Intézménye milyen díjak alapján számolja fel az igazságügyi pszichológiai szakértést?

Kérem szíveskedjenek megküldeni részemre, hogy a Kaposvári Intézményben milyen változás történt az elmúlt kettő évben, mivel 2018. februárjában a 29200-801/17609-13/2017 sz díjjegyzékében, kerekítve 203.000 (kettőszáz-három ezer) Ft-t számolt fel hat fő pszichológiai szakértésére az intézmény, az idén pár napja a 29200-801/12616-1/2020 azonosítóval ellátott ajánlatában szintén hat személy vizsgálatára közel 1300.000-s (egy millió háromszázezer) összegű ajánlatot küldött meg a Kaposvári Törvényszék igazgatása alá tartozó járásbíróság részére. Kérem szíveskedjen megküldeni részemre, hogy mi az oka ennek az eltérésnek, ugyanakkor hogyan egyeztethető össze a meglévő és hatályos díjrendelettel?

Ha a Kaposvári Intézmény eltérhet a díjrendelettől, azt mi alapján teheti meg?

Kérem szíveskedjen megküldeni részemre a Kaposvári Intézményre lebontva, hogy az 2018 január 1 napjától kezdődően a mai napig azt, hogy mikor, hány főre, mekkora díjat számolt fel az intézmény azokban az esetekben amikor pszichológiai szakértésre volt kirendelve.

Kérem szíveskedjen megnevezni a vizsgálatokat foganatosító szakértőket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 10.

Üdvözlettel:

Szaniszló Csaba

NSZKKHIVATAL, Nemzeti Szakértői és Kutató Központot

1 Melléklet

Szaniszló Csaba Úrnak

 

 

 

 

Tisztelt Szaniszló Csaba Úr!

 

 

 

Megkeresésére válaszolva, mellékelten küldjük válasziratunkat.

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

NSZKK Hivatal

Titkárság