Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A zuglói kerületi óvodák működési forrásai 2010-2023 között

Szabó Gábor nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

We're waiting for Szabó Gábor to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Zuglóban kerületi fenntartású óvodáknak juttatott fenntartói források célok szerinti bontásban, évekre lebontva 2010 és 2023 között. A lehető legrészletesebb formában, milyen célra, milyen összeg, mely intézménynek jutott évente ezekben az intézményekben. Külön kérem kiemelni azokat a forrásokat (évente, intézményenként, konkrét összeggel), amelyek a higiéniai eszközök beszerzésére fordíthatók (wc-papír, papírzsebkendő, folyékony szappan).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 8.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Somodi Melinda dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Melléklet

Tisztelt Szabó Gábor!

Csatolt mellékletben megküldöm a tárgyban szereplő közérdekű adatigénylésére Jegyző Úr válaszát.

Tisztelettel:

dr. Somodi Melinda

jogi referens
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Jogi Főosztály
[email address]

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.