A Szívünk imája mozgalom működése során keletkezett betegadatbázis

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Szívünk imája mozgalom működése során keletkezett betegadatbázist, mely segítségével az ima gyógyító hatása vizsgálható, valamint az adatbázis statisztikai vizsgálata alapján leszűrt tudományos eredményeket, amennyiben végeztek ilyen tudományos kutatást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 29.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat ig nyl s A Sz v nk im ja mozgalom m k d se sor n keletkezett betegadatb zis.txt

    3K Download View as HTML

GOKVI-MAIL.GOKVI.local rejected your message to the following email
addresses:

[1]KözAdat requests at Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
([Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet request email])
Something went wrong and your message couldn't be delivered. This could be
a temporary issue. Try resending the message in a few minutes. If that
doesn't work, forward this message to your email admin.

For Email Admins
The message couldn't be delivered because a mail routing loop was
encountered. This may be due to a routing misconfiguration in the mail
flow settings for either your organization or the recipient organization.
If mail flow settings were recently updated, this error may be temporary.

Check the message headers in the section below to determine where the loop
may be occurring and if it's something you or the email admin for the
recipient organization can fix.

For more information, see [2]Error code 5.4.12 in Exchange Online and
Office 365.

GOKVI-MAIL.GOKVI.local gave this error:
SMTP; Hop count exceeded - possible mail loop detected on message id
<[email address]>

Diagnostic information for administrators:

Generating server: AS4PR01MB10057.eurprd01.prod.exchangelabs.com

[Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet request email]
GOKVI-MAIL.GOKVI.local
Remote server returned '554 5.4.12 SMTP; Hop count exceeded - possible
mail loop detected on message id
<[email address]>'

Original message headers:

ARC-Seal: i=6; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=pass;
b=Kf3Pvrz+5OCME8SpEVdYBovrxHL2QVsOV4QehUduaBfgMZlTzEX7GrgYEEd+c6m6YMdVWJyzWQfsm2YWkymcCL0RqC+/vOU87ozNJeEJhsPyDK4N1KFpfGDStPSyGb3FVivxFgfmX/FP38YfkJbPJs7pVXmsX/qz9W77NMpvTNLMhpSVcwVDQ2jU9c3DZyRWrLibYxOmau9jnQ+VCZ8ZpAESQcrNhNwii5xonI2Q7i8llukNvIOyAZU/tWL1NkvTtMseTksi3KnTL2cZ8Qz6KHgE7u0P5l/+P5hLxl/cadlQ3TeFz1vBLYFzkgrgXVpvMSh8G5wu1l99YeO4OOcnHw==
ARC-Message-Signature: i=6; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
bh=0ocUIQ1N0jaEI7UdK/bN2+hC1xDl5iTMjBJawaVzi7o=;
b=OrlNFyLv8p7aMNpAnZeTDivSX9Mtv+IlhGhZuta9Of7lVw/Cw6xOjctKKBxNjKgakJsj9NaywcajbMWdlA/QksM3/ikNZtkOrlzMlStoy4sY+871zaenIABYVdjdhD3tMwif306QRXbZv/eu/hJt6YZVC3fAvRFrt811kiF+YtD75WOH9U7Itg+QEWMf5cSClC+tpmgpJxsjJGIA8L22bE6Z6TbEjcsFxn6+gdfTGmBQhNpHp8VQCWJZYPCMD5Ca9clVzhIbWsRgzczthssZNUbJkw/UuWSSIvi8N/yljJG12KU/07087SgE+8dQoT4KCeruw9BnQPHG3V3poTPzFQ==
ARC-Authentication-Results: i=6; mx.microsoft.com 1; spf=fail (sender ip is
84.206.86.5) smtp.rcpttodomain=kardio.hu smtp.mailfrom=kimittud.org;
dmarc=bestguesspass action=none header.from=kimittud.org; dkim=pass
(signature was verified) header.d=kimittud.org; dkim=pass (signature was
verified) header.d=kimittud.org; arc=pass (0 oda=1 ltdi=1
spf=[1,3,smtp.mailfrom=kimittud.org] dkim=[1,5,header.d=kimittud.org])
Received: from DUZPR01CA0194.eurprd01.prod.exchangelabs.com
(2603:10a6:10:4b6::19) by AS4PR01MB10057.eurprd01.prod.exchangelabs.com
(2603:10a6:20b:4f3::18) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7611.30; Wed, 29 May
2024 18:49:34 +0000
Received: from DU2PEPF00028CFF.eurprd03.prod.outlook.com
(2603:10a6:10:4b6:cafe::7b) by DUZPR01CA0194.outlook.office365.com
(2603:10a6:10:4b6::19) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7633.19 via Frontend
Transport; Wed, 29 May 2024 18:49:34 +0000
Authentication-Results: spf=fail (sender IP is 84.206.86.5)
smtp.mailfrom=kimittud.org; dkim=pass (signature was verified)
header.d=kimittud.org;dmarc=bestguesspass action=none
header.from=kimittud.org;
Received-SPF: Fail (protection.outlook.com: domain of kimittud.org does not
designate 84.206.86.5 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
client-ip=84.206.86.5; helo=mail.gokvi.hu;
Received: from mail.gokvi.hu (84.206.86.5) by
DU2PEPF00028CFF.mail.protection.outlook.com (10.167.242.183) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.7633.15 via Frontend Transport; Wed, 29 May 2024 18:49:34 +0000
Received: from GOKVI-MAIL.GOKVI.local (192.168.3.3) by GOKVI-MAIL.GOKVI.local
(192.168.3.3) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.1544.11; Wed, 29 May
2024 20:34:31 +0200
Received: from EUR02-AM0-obe.outbound.protection.outlook.com (104.47.11.232)
by GOKVI-MAIL.GOKVI.local (192.168.3.3) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.2.1544.11 via Frontend Transport; Wed, 29 May 2024 20:34:31 +0200
ARC-Seal: i=5; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=pass;
b=l2AnzuTOVF1Jo9pfwMuVF+C3zcrjnBH9sTZFBxNP87qMz367G65HY07ZOrmzlMA6h1hxfLbtU3vksUpItz15HgVHkmRxLDOUex/FtVRxHGxivXttJMYUtk/XuZKn97ZubpdKgrrAkOfm7F3GGCtmY6QroKdJw9MdIOLM83RBHPmrVBH3W8uWQKF7KPj8xTXY04Kcrtv6/i23epDvHxmZCejK2frCIfP7X5ukcIyS6krePQdJrWTttB/IAYn6Vju0RQYifMwEV3hEYW5a2eZUZvvMG5dRQXEmlkVyKfFCgrYLjTs3+5ahZ4wQp7hm1a/8dAxaAxluolYCvTc4cIr5dA==
ARC-Message-Signature: i=5; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
bh=0ocUIQ1N0jaEI7UdK/bN2+hC1xDl5iTMjBJawaVzi7o=;
b=YXZOnNoEab1fMv6uF8OIwErjHPKYJp48dH5MxMZ0S+d1KRELRFhN4yZmrRfHQWK9SAVS7vkHyt9QHOpqLsg9tk4BfZ1hAfq2dR2GMaunZpmRV8C61BU1cxFTZW/xNcjKskFxqH0JUFcQrbwA9ujMj8WFXuZu+XJxmx8ka2lqDkIiK+LoSJX6l4a3dEFWtBqqoVFI4DToZSdwSxDGQEKFsuODJBNy7dyoran9AL1oW4a5jI8cHAvm6NjGdyfOOUL8BIRIbXwO5jmdAU7u9mK9QyE0Xu9JG6tAkH7hPxyZzF1ZMVQipa5kbZBcdKLjrP8/zZgFkd8iHfPO717d5tpGAA==
ARC-Authentication-Results: i=5; mx.microsoft.com 1; spf=fail (sender ip is
84.206.86.5) smtp.rcpttodomain=kardio.hu smtp.mailfrom=kimittud.org;
dmarc=bestguesspass action=none header.from=kimittud.org; dkim=fail (no key
for signature) header.d=kimittud.org; dkim=pass (signature was verified)
header.d=kimittud.org; arc=pass (0 oda=1 ltdi=1
spf=[1,3,smtp.mailfrom=kimittud.org] dkim=[1,4,header.d=kimittud.org])
Received: from AM0PR04CA0075.eurprd04.prod.outlook.com (2603:10a6:208:be::16)
by PR3PR01MB8066.eurprd01.prod.exchangelabs.com (2603:10a6:102:175::16) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7633.21; Wed, 29 May
2024 18:34:24 +0000
Received: from AM3PEPF00009B9D.eurprd04.prod.outlook.com
(2603:10a6:208:be:cafe::40) by AM0PR04CA0075.outlook.office365.com
(2603:10a6:208:be::16) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7633.18 via Frontend
Transport; Wed, 29 May 2024 18:34:24 +0000
Authentication-Results-Original: spf=fail (sender IP is 84.206.86.5)
smtp.mailfrom=kimittud.org; dkim=pass (signature was verified)
header.d=kimittud.org;dmarc=bestguesspass action=none
header.from=kimittud.org;
Received-SPF: Fail (protection.outlook.com: domain of kimittud.org does not
designate 84.206.86.5 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
client-ip=84.206.86.5; helo=mail.gokvi.hu;
Received: from mail.gokvi.hu (84.206.86.5) by
AM3PEPF00009B9D.mail.protection.outlook.com (10.167.16.22) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.7633.15 via Frontend Transport; Wed, 29 May 2024 18:34:23 +0000
Received: from GOKVI-MAIL.GOKVI.local (192.168.3.3) by GOKVI-MAIL.GOKVI.local
(192.168.3.3) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.1544.11; Wed, 29 May
2024 20:33:48 +0200
Received: from EUR05-AM6-obe.outbound.protection.outlook.com (104.47.18.105)
by GOKVI-MAIL.GOKVI.local (192.168.3.3) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.2.1544.11 via Frontend Transport; Wed, 29 May 2024 20:33:48 +0200
ARC-Seal: i=4; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=pass;
b=HW9ro/VCOltESW0y3BIWJLtL4YqT6r0E4k2nqmC6VLFRJHi37oXQG5jYBRlXUN3sYw0Ok10aCtfUB+//ZmbKqb64h5NQkTqDQ7+hj+afWicPORi9MUmcEH3AHYZ1AM+3FPVkgvgNwEN4eWwTlYWu15RPxMl01GRVT6Zzbm06aaAk6BP9YnK8/dbz0fu91ayh739qHgelVSVVtazX9HCrm9DHLTQQ/KElat/Wxd2rcNqROJuryRx5vwex9u4OiwGTzoP3PHvOhSrVkJBuT/wn4JwrgESScMnwpGmmf1ytwNt3kRJcA4eRltEcv7xmmjyBI1uN1xJbDSNUhElrS585MQ==
ARC-Message-Signature: i=4; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
bh=0ocUIQ1N0jaEI7UdK/bN2+hC1xDl5iTMjBJawaVzi7o=;
b=TOUKtrBfqjvHY9SMhv4/B2ZC79x3rAkuIa2UbxCFdAWqiT0udD+Poq/eTnHwg1nobJQ8WCD9dfNGwdd6c7Eef4eyegvb4KbIF+bIkwB7Oxa5xCikbKHSq+PXdAht5ySkMIDx9J78asDl340PlxKfmCKjO2zOv6ua0SmJDEeYzsvFtabqU3RVDxQ0K+inSvqFUcKWifIy3gK0GgGBDk/9ICvZct4gvsv90aJLvTAfbunxIq/u8J+B0lCygQAGaIygHI0U526BGouGS2CRG8MVg8amXVXl32pZd4nN+QyUDJobNNcIQFYjiqQcMQQH8ZIWMSKx3+rCMKwIs/ZQIFZq2A==
ARC-Authentication-Results: i=4; mx.microsoft.com 1; spf=fail (sender ip is
84.206.86.5) smtp.rcpttodomain=kardio.hu smtp.mailfrom=kimittud.org;
dmarc=bestguesspass action=none header.from=kimittud.org; dkim=pass
(signature was verified) header.d=kimittud.org; dkim=pass (signature was
verified) header.d=kimittud.org; arc=pass (0 oda=1 ltdi=1
spf=[1,3,smtp.mailfrom=kimittud.org] dkim=[1,3,header.d=kimittud.org])
Received: from AS4P195CA0007.EURP195.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:20b:5e2::7)
by PA4PR01MB10277.eurprd01.prod.exchangelabs.com (2603:10a6:102:267::8) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7611.30; Wed, 29 May
2024 18:33:46 +0000
Received: from AM3PEPF00009B9F.eurprd04.prod.outlook.com
(2603:10a6:20b:5e2:cafe::16) by AS4P195CA0007.outlook.office365.com
(2603:10a6:20b:5e2::7) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7611.30 via Frontend
Transport; Wed, 29 May 2024 18:33:46 +0000
Authentication-Results-Original: spf=fail (sender IP is 84.206.86.5)
smtp.mailfrom=kimittud.org; dkim=pass (signature was verified)
header.d=kimittud.org;dmarc=bestguesspass action=none
header.from=kimittud.org;
Received-SPF: Fail (protection.outlook.com: domain of kimittud.org does not
designate 84.206.86.5 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
client-ip=84.206.86.5; helo=mail.gokvi.hu;
Received: from mail.gokvi.hu (84.206.86.5) by
AM3PEPF00009B9F.mail.protection.outlook.com (10.167.16.24) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.7633.15 via Frontend Transport; Wed, 29 May 2024 18:33:44 +0000
Received: from GOKVI-MAIL.GOKVI.local (192.168.3.3) by GOKVI-MAIL.GOKVI.local
(192.168.3.3) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.1544.11; Wed, 29 May
2024 20:33:31 +0200
Received: from EUR01-HE1-obe.outbound.protection.outlook.com (104.47.0.50) by
GOKVI-MAIL.GOKVI.local (192.168.3.3) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.2.1544.11 via Frontend Transport; Wed, 29 May 2024 20:33:31 +0200
ARC-Seal: i=3; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=pass;
b=Fl42+W5PitQafs1QI7tMFXrTuG1hHfTwlOz7oXaks/oBbTAXp3em540hFp6Wrb/6uR4Kd/foiOTFgPNo3wgoh1KJKTlhXaI6gXIhipK3OUteBeydvlzQHXUf836M2upwMGnv0UZQyI9NO+qlm0Jyn+2Nql3JOyL85wMa/9nJ7ez82KHk6eQSfB+jbJeyCJwpovSKchpZCacwgWNnJ1n0znAg5mx8Ow32V1m37D9+Za+dXII1fsL5P35bl1MyJKLwZZ640qcYenl8iVL5/PMe51yRb1OhzH8bD9szrfoCbzXFq+eSxSBwYhx8zhoCBdy+had3vME6b9UOfV6cceut9A==
ARC-Message-Signature: i=3; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
bh=0ocUIQ1N0jaEI7UdK/bN2+hC1xDl5iTMjBJawaVzi7o=;
b=YtfvlqydG82xCalZxg0KE6Xm8EjkhUBV2WvUBaC1raZ8xEpquvSIDb4AhVOJfH5HVL9Syxsh1W6EkGkpQacUrumYkstu9gFKdr573esbhNixBeeOWC2rldpvKzNMUZGSYzeZS3FlF0OiCH0u9SGhna4F5Y+A3lhEaNEW9h/coFSFX92N5nwM5arGtLP4CJtNjgre+DJKE/HuMYcynSrXOTkzjI3AodaJmdcreniqwxa5afM2ymWYF3zolNUW/mlLzym6S6UoE74rMLDOsd7m4Fa6W2Jn6ExFYVOKFKFhyDwTmKn0RBKJIWZjk4f9eYp+NThW635+5b3rac/sM9pDpA==
ARC-Authentication-Results: i=3; mx.microsoft.com 1; spf=pass (sender ip is
40.107.8.108) smtp.rcpttodomain=kardio.hu smtp.mailfrom=kimittud.org;
dmarc=bestguesspass action=none header.from=kimittud.org; dkim=pass
(signature was verified) header.d=kimittud.org; dkim=pass (signature was
verified) header.d=kimittud.org; arc=pass (0 oda=1 ltdi=1
spf=[1,1,smtp.mailfrom=kimittud.org] dkim=[1,1,header.d=kimittud.org])
ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=pass;
b=WMRj6PmWtyQBckdQrQge8BYWYf/kItmBcL7ZsKvyS3dYGvQEPi5Zb3DuVP9oZuBZMXlwIy+4FXlcSVvy7v0P/E+HfC2PEnFoKftSHH6lxLu3uyHN18zAYxLAkzQAR0kLkfnX8U4YAc3A7NMUi9iKSUbGxp95SV6k/gQ2YY+IyaYPbwbvPOIYXTYe7aeSaQBtthCXFyzHuQ426+BgoQQ66j3oCLpYIYuPJLIcmYdKmHifPeV03E5SaJdhBx13SLKzs2ILxDOjGmB1eZDhJFb9MvyP07U4zAYtYjOafoQZKV/+SqkAjA5Hu1dXx9kntrQndMrlOo3l37KyuUBXQgytGw==
ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
bh=0ocUIQ1N0jaEI7UdK/bN2+hC1xDl5iTMjBJawaVzi7o=;
b=JLMxpC/sAR85u8cmbKBJ82PKKcawQCZMlBKGjnd/V30LBiujMwLHfw9L7MPHN9u3V1/TEBIlWvyGd6G5KE6VaGOcipfTM2LvsJzEYpl58080ACTDfLuODjFhb839bmTuy8ZRhaF6PFU1mmrV8GwmsgxxAiVtcFrZzlcV5HuZggoiR45BVGFW1XeTK5q8Nrd5kWXX7YqsQEpkZ0v/A0TFxShek+z7pP/y7M8fMoxz2ORRgGtnQL3dCK0wMwMbaChqEbo/6aB/vH2ek6bEF0F7F6AwKCU8scv6erSRiuMXoa7j01wcsUwKptwHFYzmmKqxTEjsBaDvvU4J7JQ+2ve1nA==
ARC-Authentication-Results: i=2; mx.microsoft.com 1; spf=pass (sender ip is
40.107.8.108) smtp.rcpttodomain=kardio.hu smtp.mailfrom=kimittud.org;
dmarc=bestguesspass action=none header.from=kimittud.org; dkim=pass
(signature was verified) header.d=kimittud.org; dkim=pass (signature was
verified) header.d=kimittud.org; arc=pass (0 oda=1 ltdi=1
spf=[1,1,smtp.mailfrom=kimittud.org] dkim=[1,1,header.d=kimittud.org])
Received: from DU2PR04CA0017.eurprd04.prod.outlook.com (2603:10a6:10:3b::22)
by DBAPR01MB6728.eurprd01.prod.exchangelabs.com (2603:10a6:10:18f::18) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7633.19; Wed, 29 May
2024 18:33:29 +0000
Received: from DB1PEPF000509F7.eurprd02.prod.outlook.com
(2603:10a6:10:3b:cafe::f9) by DU2PR04CA0017.outlook.office365.com
(2603:10a6:10:3b::22) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7611.29 via Frontend
Transport; Wed, 29 May 2024 18:33:29 +0000
Authentication-Results-Original: spf=pass (sender IP is 40.107.8.108)
smtp.mailfrom=kimittud.org; dkim=pass (signature was verified)
header.d=kimittud.org;dmarc=bestguesspass action=none
header.from=kimittud.org;compauth=pass reason=109
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of kimittud.org designates
40.107.8.108 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
client-ip=40.107.8.108; helo=EUR04-VI1-obe.outbound.protection.outlook.com;
pr=C
Received: from EUR04-VI1-obe.outbound.protection.outlook.com (40.107.8.108) by
DB1PEPF000509F7.mail.protection.outlook.com (10.167.242.153) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.7633.15 via Frontend Transport; Wed, 29 May 2024 18:33:28 +0000
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;
b=KlUjW91b8MKaQPGSj5JdHzVUYF/U2PXcv8cm6+aKj82tXpQ8WS51vrohYa+XHeaaP2D0gja9DgnmZ+IwYOiYdPPTUX7ecDo+7GPeyqO9HHKWjqZ6Pdz9n/XYhW8qJEbg51/3kszRZLM14+/koGCOeRknwqTlU18esiDg4LQkIp7RN7cn4XSlVaM+dru+O/5mVtdtowHG3Af73I+0RTMW1Ff/WdjVN4fQstab9C3CZxoRoWL1fIx0iNgQRVqHgkDP0nLtwYJVrUfnIP5JGXfhOx24I0DI2BxMrcTwlDnXqij9QkjBsiqr69BE+iY+qhocXA3a5UH2KJoTJFJ1fshcjw==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
bh=0ocUIQ1N0jaEI7UdK/bN2+hC1xDl5iTMjBJawaVzi7o=;
b=A2uDpzg9VF6tS1bCKhB4uby8n/nTs9e1Roi6DKzuPvR6wxj6d8EC4Bdo+tw0WdceZIkkFSlVPIj207FAJ+etIwv1cDyl0HyvYzEf8tuLFeB3y+BRB0K6ZARQa1HWaRIS3SPyALcPBV72FB+JZp9D+nSH0C2rRHLVyb5M21Jrvxvcx6Ue8Ev1R4/NM88VM81xtcee/0NQDSY/xSYFRjDLUhKaxIyBYBOf6kANF5Aci02Uiu/hZRlkRvi21LbfnSn460ZPngDUKd8tk4fYjZiouu73MQd/yIzDu3KUYmVN11IvXKSDCj1zxeu5Dx2qx/kKyCzMZmvgNSXPtrOjTFLkGg==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass (sender ip is
52.57.14.250) smtp.rcpttodomain=kardio.hu smtp.mailfrom=kimittud.org;
dmarc=bestguesspass action=none header.from=kimittud.org; dkim=pass
(signature was verified) header.d=kimittud.org; arc=none (0)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=kimittud.org;
s=selector1;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
bh=0ocUIQ1N0jaEI7UdK/bN2+hC1xDl5iTMjBJawaVzi7o=;
b=r1SHiGMyS5ypvGKD6zcG9mr0Ksd8c2cr5C5SXxR4BMGn74zy5w+SImy3xaDjDFQM+SyUeFhbl7ICn5kH55Sow3q2grgjKrap+Wke6nabq9d1uET/rBPPbbYFAQW1jeBiBYo0E4rbIWSFPK8UyLhrKs65oc5/xjuXQGv0Ua9G+TL1NP7oSUFnhiVXYKmQD/R6Ls0NlzSNbS6KB0E3z7kdKhe98MeEqnvpiOZuFGHklkufdjqhPzNFEN227dKrhT5PU+W2s+WX/lvV8B7oBOQcKb3p3NkWhTr4UreRHMrrevjG2EXwjm/KBplZnEd66Dxybk7QdG5nLF8DDO2rkU5qwQ==
Received: from DB8PR04CA0002.eurprd04.prod.outlook.com (2603:10a6:10:110::12)
by PR3P193MB0878.EURP193.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:102:a2::9) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7611.22; Wed, 29 May
2024 18:33:26 +0000
Received: from DB5PEPF00014B9E.eurprd02.prod.outlook.com
(2603:10a6:10:110:cafe::4f) by DB8PR04CA0002.outlook.office365.com
(2603:10a6:10:110::12) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7633.19 via Frontend
Transport; Wed, 29 May 2024 18:33:26 +0000
X-MS-Exchange-Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 52.57.14.250)
smtp.mailfrom=kimittud.org; dkim=pass (signature was verified)
header.d=kimittud.org;dmarc=bestguesspass action=none
header.from=kimittud.org;
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of kimittud.org designates
52.57.14.250 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
client-ip=52.57.14.250; helo=smtp.kimittud.org; pr=C
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by
DB5PEPF00014B9E.mail.protection.outlook.com (10.167.8.171) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7633.15
via Frontend Transport; Wed, 29 May 2024 18:33:25 +0000
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 4AC027E05B; Wed, 29 May 2024 20:33:25 +0200 (CEST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=kimittud.org; s=s;
t=1717007605; bh=0ocUIQ1N0jaEI7UdK/bN2+hC1xDl5iTMjBJawaVzi7o=;
h=Date:From:To:Subject:From;
b=k/25dD09Q5oy5UFjQk4XspySR46pmlEvIzm6sfLzMExKc7IhlVmNgj3i+Yh6xBphO
x4uEjxoVC+JKaoOcAK3ilk2g+PbAxzQxxYkKicLbmZCWTCHcJmoWUGZ/oIlTLpiW9W
qq3T6Ln5PPXb+9MbCPfnCa8VnPbXlbro9l20SL8QDYvGjq23Ux70WewLN4tN6RgDUV
+cSQwHjXWE11GH7CSBr9Sf8224Y+/5o6yzhqVguJPOfb30gLmE5MMA6rD7+4290iWu
hkMvwQkhwfEm3OR87E4AOiohKz8GqfmpcvdjqkaORuIfhuvQW6C6KCoqnoaunwL+qG
8pNdE+DBSbvXA==
Date: Wed, 29 May 2024 20:33:25 +0200
From: =?UTF-8?B?V2FsZG1hbm4gVGFtw6Fz?= <[FOI #24943 email]>
To: =?UTF-8?B?S8O2ekFkYXQgcmVxdWVzdHMgYXQgR290dHNlZ2VuIEd5w7ZyZ3kgT3JzesOh?= =?UTF-8?B?Z29zIEthcmRpb2zDs2dpYWkgSW50w6l6ZXQ=?= <[Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A?=
=?UTF-8?Q?_Sz=C3=ADv=C3=BCnk_im=C3=A1ja_mozgalom_m=C5=B1k=C3=B6d=C3=A9se?=
=?UTF-8?Q?_sor=C3=A1n_keletkezett_betegadatb=C3=A1zis?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #24943 email]
X-EOPAttributedMessage: 4
X-MS-TrafficTypeDiagnostic:
DB5PEPF00014B9E:EE_|PR3P193MB0878:EE_|DB1PEPF000509F7:EE_|DBAPR01MB6728:EE_|AM3PEPF00009B9F:EE_|PA4PR01MB10277:EE_|AM3PEPF00009B9D:EE_|PR3PR01MB8066:EE_|DU2PEPF00028CFF:EE_|AS4PR01MB10057:EE_
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 3546649d-31ca-4888-c3ea-08dc80101530
X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1
X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0
X-Microsoft-Antispam-Untrusted: BCL:0;ARA:13230031|36860700004|376005|61400799018|82310400017|14776008|75936004;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info-Original: =?utf-8?B?ZVdBQWI0ellJYk9QNitvSHRUZkl1aWp3TnBwM281ZmF5ZTZMblZnb1J4TlZ6?=
=?utf-8?B?U3FzZ2ozWFAzb0VwdUFiSkxoa0FUS0RJdUY1K3UwdXREUXhYZ1E4azBLbFFq?=
=?utf-8?B?cVZBc3pUdDV4WHNSRytpaGpvcGVneDRVMjV3Z1E2VUhBWDd3clJLRGl0czJM?=
=?utf-8?B?MXJUQ2RSNDRycVNST0lYR3M5NWtaazBPSXNvOTVzblNwVWZHUUJwaDF0YWJH?=
=?utf-8?B?OU5yMFdZanBMTUFWNzY3YUNLUE8wZjVUSlIrSHNvZFBtOTkrMXlaWTZlOGgr?=
=?utf-8?B?di9qYVJSMFEvSTI2OW0vQTIrV1lSZzM4NmViL05xdjdxYnpJTW44T1ZUUzAw?=
=?utf-8?B?cFArQXB3QXlYbG9xeTc4RW1LVFFnM1lvcitVUE9HNWFVVEs0aC9ORWZOOEth?=
=?utf-8?B?MDhmN2xVNUtsT3BtRnk4U2p4ZVNtMkYybzJaYUN3bWNIWVU5ZWpQeVc2c1lI?=
=?utf-8?B?djJ4Nk16V3lVcmdTeGgzMk12WDU1bThPQ0pWNDl5eFRsRUliVjdTUStKYmpI?=
=?utf-8?B?MER5anI2MmNUZEVGRWtRVG1pKzJVKzgzdTJLZndrWW5HbzY4a042WjUxRnhn?=
=?utf-8?B?ZGZMT0xETlhaNW1UL2xNSGZZYWxLU1FTajdMQkpGZ0h1VVJ1Z1BEQmlQMVNq?=
=?utf-8?B?bmpvUGFqam95dDFsZGl0enl6LzdrdFhpK0xWSDB2d0U1c1hLZk9LQVc1TklY?=
=?utf-8?B?MDIxdkp2aGEwc0FtQmlyVTdOcVdBSE5OYVZNcnJvS1lndnJ3TU1TQkpMQmpx?=
=?utf-8?B?cFZjdk1YZE01ZlVFbWwyMEgzTXZYSTVGWmo2RHQwcjFvYmpDUHZYS2psWi9Q?=
=?utf-8?B?SnhSbmN4eEFTSytmZXAvb0FnOVU4SklzT2oyR1IzSzNSTmxXODBnbXlueEFr?=
=?utf-8?B?UlkrcGoyaEFEVUF1SjZhV2pzNlJHK0g5cnY2TVNHUElaWlQ3WUV3L3NaaWFr?=
=?utf-8?B?cFZpZkZGZWJFUXlnQ3VVYjUwQ2JjQ1lOTmVxSTBIZ01PYzdrNkRCVys0T2RQ?=
=?utf-8?B?Wi8wcGVrS2ZZZTdUR1hrbFFaaGUvQWJkcjdOa2N3eUpxZ0FiYmUrVnRwb2JW?=
=?utf-8?B?RXBBNERNVzJSK3BqbjVQYXdpTml0K3hWRTRIcmN3VElvT3NZUkh1QlprNkVp?=
=?utf-8?B?dHNCazlzbldkY2tiMm5IM29sK3ppaW83TVhLM09BaFNoT01kWEc5WlY1cnFO?=
=?utf-8?B?aytIdTd4ZjRHY202bmxZVmN5Wld6c0NCVzBiYmI5Rk1ENGF3enVTZldHQUJZ?=
=?utf-8?B?KzB0QlExeXlxdjU4ODMvcE54dmtNNjhzcGI2YithdWpiTTR3YU1ubkppK0x4?=
=?utf-8?B?S2J4Ly9lYllGTGNXa1pPNjFVcXZxL0dlZm9sT2taaDY1Znd4KzFvbGRZbzN6?=
=?utf-8?B?WDhpWTRjcW55YkYvV3ZYeVVtemhJUllmbThBWS9kejkrRGhTVDZEK2l2V0lQ?=
=?utf-8?B?M004cWlxZUdadkJEZi84UlIzekZ5QmhSZ0JBZHFnNGw3bnRldzBJbWFicThR?=
=?utf-8?B?bnpQVG1Kam1ESGVsMFdvOW91LzQyUGR6MkFJZ3ZwRzFDUXkxUTllMDNBNkFX?=
=?utf-8?B?NDJkdlJWMnEyeThGUWJ4d2JyYTdsa0kxN1ZGbjFvbmlZYXE2UFRkMVRIZlpB?=
=?utf-8?B?eGVaMXI4TWlLRWZFaTJpcXkwUUdkUlNIbENUUCt2S0REcThqQitWZ0hQSWhR?=
=?utf-8?B?ZlE1NFBuYWdEVmZwK3h0a0FNK0lBQ1duN25wMjFxQjVLV2MzcS9CVVdzNnBW?=
=?utf-8?B?TnllQ056RWNTUm9aY09IenRUUExub2Z6MG9WYU5PMUNUbjRFUml0d1BjUFFj?=
=?utf-8?B?WWwvQ0FtL1N6THZnWmQzeXR5UkdkQWlDQVJ2azFxYzBIOVhsQVVwRTNtOVBh?=
=?utf-8?Q?d4MbrC2XnW5nD?=
X-Forefront-Antispam-Report-Untrusted: CIP:52.57.14.250;CTRY:DE;LANG:hu;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:smtp.kimittud.org;PTR:smtp.kimittud.org;CAT:NONE;SFS:(13230031)(36860700004)(376005)(61400799018)(82310400017)(14776008)(75936004);DIR:OUT;SFP:1102;
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: PR3P193MB0878
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStripped: DB1PEPF000509F7.eurprd02.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersPromoted: DB1PEPF000509F7.eurprd02.prod.outlook.com
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id-Prvs: 4822b06e-5721-483d-fb30-08dc800dd406
X-Microsoft-Antispam-Untrusted: BCL:0;ARA:13230031|35042699013|75936004|14776008;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info-Original: =?utf-8?B?Y2RGR3FUTEhYL05VQ1QzRnZhSkc1UHJhdE02VlpUb0pXUHkxOXMydFJldXAz?=
=?utf-8?B?cjN6VFdFcTUwUmM1U2xOMFNDaXovNFluVHpxSjFRZzZQSm9PYTljYVl3QkRH?=
=?utf-8?B?UmhEOS9uTFdsQmFvaHdVN1o2TDhaYW5TenhyY3VXYmF5NzlST3VmVy9Vbzhh?=
=?utf-8?B?V25jOExrM2FvQnB1YU9Kcm9OUUx1VEh0Wmt5QjFuRjR4YTAyKzR1U1RabnV2?=
=?utf-8?B?bkxQZlNZODFybDcwQmZGdmwwOFVTMUUwK1JvMk13VzMzcUkrUHh6RVlxcUts?=
=?utf-8?B?bXM1bXEvODVNSlJtZXlLeUJKQnkvaXNUb1huVXEwd2JpdysvRkcxVEZ1dFl1?=
=?utf-8?B?aFdRVG5FYnB0SVpCckMwZmlQb1drZ3dFTDhuc2Juc0tiZ3Rwck9tWHdweGox?=
=?utf-8?B?VzFGU2pSdjRuTDBuM3ZlUThNQXJnNWZMSWZ3OFNGYldDRk1nckNuQ2xXZXNR?=
=?utf-8?B?V1hEWFpTNkxZQ3V4RXZOZTRvd1NpZ2h0QVlYMDFxRjdOZzJCa2YyeHdrRlZs?=
=?utf-8?B?MHhMaGM1M3UrbVFDem1rSFF2SlNCZkZ6WWxiQkVSNjZSbVVKeEpGYzJGRjho?=
=?utf-8?B?NHNrMFIxQnc1WWtQeWVuZVhaL2FPNWdqc1JMazFHREMxZGJxN2twcVhPUHZy?=
=?utf-8?B?NEhyclpEMWJzQ1I4U01acTBtUnNiL0U2S25TOWZkS0Y5YzNzNXFFd2VhOFMw?=
=?utf-8?B?LzloSWZpdEdIdUVBa3VrcWhWWUpPTGZxZWU3bWdCWFJLSi82OVpEd0orSnBQ?=
=?utf-8?B?WjU1VXFWN0hCdzZtQ3I2TnFZRGw0SU1tSjBhYlpTVDZ2RkMrbS9RSnovTVFS?=
=?utf-8?B?Q1VKRHRoNmNla01SMEJqTzhzaUxRRnVzVDZQMEJENXI2Tmpyb2ZYODZsMVhk?=
=?utf-8?B?U1NZNWJNbDFNRTh5SnRUSnV6enpPYVhveVZtaGcweEVRQWFFQ3d5ZFRNa2Zm?=
=?utf-8?B?bVJaY2ZvYjRrSjZHY3FtL050MS9NMCtiWjJUd21GeVJxRWpjdUtmTHh5Y09Q?=
=?utf-8?B?OHdmV0grV1oyRzVtVjZxUHI1bmpYOVgxQjFlMi9EcHJ4V1J1eXRXZXdoZ0FD?=
=?utf-8?B?cDRtTUU5dzNmTlI0VkVlTCt5OGhuMEdnZkQvRThkM1lOZ255a0FJV2NaTi9Q?=
=?utf-8?B?WFB3WDlld3hQUlVJSlh3amVrV3UzTTBQQXdiYkxZZmhXck04d1NUQUVXeDZq?=
=?utf-8?B?c01PTXpibzdzb0FOK0FYREpWWHJNY2Q0VTZBZ3dSbnZkaWdMam1rRjE3TU1r?=
=?utf-8?B?VXcxT0pNVVBwVUpUT2hqY1BSdjRwMUtjb2I2dndTRytjRFBFd0xLVzJlYUIy?=
=?utf-8?B?VWEwV3VFTHZIWGNaclZIcnNzS2Myd3ZOSzI4NlVVa0I5bWJaSmFocC94TFRJ?=
=?utf-8?B?ZStFSHhrYkVWS2NKTzJkaUF4aGdHM080S3dxTzcxU3J1VUVHVDhOclRNME9n?=
=?utf-8?B?bkxYK2I1QnBCZmMzeHhLc29FbkhFdG9yVjBnZkVvVlkveGFQcHF6WlFuWGVn?=
=?utf-8?B?ZmpOdzVMZnJuN1JrcW0yMnV0TEhHdk1zejIxTjVqTnhXU1V3ck9md2t4YmY3?=
=?utf-8?B?VFhrSnA3VmhnbFZGaEtvVThSZmZwQnFBcDNOWVBCUkYvMWR2cE9qZDJmNUk0?=
=?utf-8?B?MGY0T3RKakljajF1ZmoxWjNzc0RweU5sbnVkTzljNUhQQWFRSmtrZFR5T2RO?=
=?utf-8?B?dThlWCt6TkVkc0dUWC9oYUg4QXlrTjZwUEROZ01BVlJLaXVwcDZjbXViY09n?=
=?utf-8?B?cVE4V2g5NkYrd2ZhOGtXdDlXeitxcUpBVWZlaGptYnIvNWRSdll3MWtoVGtv?=
=?utf-8?B?WTZiSHpBajBJTU5reHNDUmZ0NlF6MWw1QlFuYzFELy9QczA4di9PWEN0Ums5?=
=?utf-8?B?NlJuNkhuQ2ZnQldmVVM0cDVuamFvUUFIZms4emQ3YXRzczFkUk5hYzl0Qzc2?=
=?utf-8?B?NzBkYzl6Qm9kZXErYUNBdjM3Syt3MkpoQU5SdEZIQjZXUmNXTmdVTG50ZFBh?=
=?utf-8?B?Ny9raWE2OWo5anV0YU1vU0dDenlkR29lY0pkUVRvbmVFRklCdEVMSjhBRGpG?=
=?utf-8?B?NFNpS21yTUdHeDhLcFpPTHhpSjNBdXQweFhReUMyejM2QWZMd3NncUgwYTVG?=
=?utf-8?B?WGUzWlZTaGg4R0EwRDBia2U5Y1R3N09mRHprV3hMdkNlUnpkaVRzcVFKYWZz?=
=?utf-8?B?OVoxNzE0T1dwSDhtQjlnbHplMFY4c3pKdTc0bnNoWkhYVFJJU0lxci9KOWdL?=
=?utf-8?B?OENOenBoQ0JsNW9qYTdOcGQ0ZFR6OS9CTnpnWUI1Wml4OTN2Y0JFeDJRVWpk?=
=?utf-8?B?SXA1eUVydmhIVG1tR0xML3Y1aW8vd3ljQlhnN3FkZS8vbVZkclpCQ200NW1W?=
=?utf-8?B?VnNZTUlPakpyZlNrcGVGQzc1ektRQ25WVUhCQk1Ma2lpT1dqeisxbHVMV3Y5?=
=?utf-8?B?bHA1cGIyMlJFNHkzdmJDTEw3YUFqVEljcHI5VjFXWmRrWW5NU0s4b05nazY1?=
=?utf-8?B?RXQweUxwTjVXcHUxMTA5S1JyQ1o3dW4yLzNacmQySHh6TG9MbzFnakViV1Yy?=
=?utf-8?Q?WKceML3yg=3D?=
X-Forefront-Antispam-Report-Untrusted: CIP:40.107.8.108;CTRY:AT;LANG:hu;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:EUR04-VI1-obe.outbound.protection.outlook.com;PTR:mail-vi1eur04on2108.outbound.protection.outlook.com;CAT:NONE;SFS:(13230031)(35042699013)(75936004)(14776008);DIR:INB;
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: DBAPR01MB6728
X-OrganizationHeadersPreserved: DBAPR01MB6728.eurprd01.prod.exchangelabs.com
X-CrossPremisesHeadersPromoted: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-CrossPremisesHeadersFiltered: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-OrganizationHeadersPreserved: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStripped: AM3PEPF00009B9F.eurprd04.prod.outlook.com
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id-Prvs: 2adb97b5-8d5f-4847-d532-08dc800dd5e1
X-Microsoft-Antispam-Untrusted: BCL:0;ARA:13230031|82310400017|35042699013|75936004|14776008;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info-Original: =?utf-8?B?MFY0NHRRVElBVVZPTDdwNkw2UWtoMlJEdzdJci9SS0RzcCtvQkNMSXRrcWpU?=
=?utf-8?B?UzRrNkU2T0ZZTlFUT0s0UnR2T2ZXeHkvUzE0SGlET1FRakJPZGtramh0dnd5?=
=?utf-8?B?Sk0vZkM1WnB4dzNPaUNMRzVIMHNvc294VVM5SDhqa3c1bnMvajdsTVN1WjJq?=
=?utf-8?B?ZU9xOXJLR1ZXT1l4WHFVSFVvVVFFTHdkK1lEaEltSkdkSmlEVE4wVGNjSHJy?=
=?utf-8?B?QXdlRmQ0WWxQMVlKMlFnTHBSNUFGVVNxcHdoL0l6Y1BjdmpoVXJDdlA1ZTA3?=
=?utf-8?B?Q290SkVMam03dXh6RGd0N0lRYm4yUG1FbCt1Nk5uQzZ5RGNhR1VKKzBkNlJ0?=
=?utf-8?B?Q2hGZDBNamZ2WUtEdHpJWkVkOFNUTzBEV3FGK1pUTnZaaXRIcEJFWnBvOUk1?=
=?utf-8?B?NSt2a0NXWmh2T2UrNm5nV2JnUXBkR0tiOStlNVhDeVhNVzJSb3JTU2JPYnVP?=
=?utf-8?B?MDJTdXFnUnhKNHB2b0VGbTByNmdCaTJqQmI4cFlrdlRPU1lxQk5pYlJsSzlm?=
=?utf-8?B?ZmI3WW5IY3J0d1gvR0tOL2pzc05uV3pGQmprcDVCbTVaSHIrOVh0enpiTXVE?=
=?utf-8?B?MmxlYjVodk5UUXRXNHVSYkxmbFdEdmhkK3hMbWFCUG00MEFBS3dyTVo4Wk5B?=
=?utf-8?B?Z0ttNHlYTUlDQmZTbTZvV2o3WDVtYmFJWmRwN29oUEMrYjc5VWp1NTZDeG42?=
=?utf-8?B?YU1PNW82YWY4WXQyVHkzd1FxZmQzaDAxTTNCMTJxcVBnUWxvZ01uUG94bGtD?=
=?utf-8?B?SWFPRzlrVnZRMWpKamxLUUgvMmIxVTEwb00xOEVrTlpjNUg3Q2s3TC9FbEpy?=
=?utf-8?B?ZHc2TDExbmQwdzVWSmpCSHlNaWpRNXBhNnl4ZW5ybkN1Y0Nlc2gyVmdUQ251?=
=?utf-8?B?NE1OelhmRG1sNk5yUDVGUXIzVmdoaEovbUVrMUtBeGt4cTRIWi9wYWV0Q29t?=
=?utf-8?B?RVFraXkyMlNJVlY5alJBL1dLbFVWandYTUJBTVNyOVNOUGVSRmdRdFpDYlZr?=
=?utf-8?B?aGI4SHBBM0d1T0xmWXJDT250bWxKRlAvdCtkczFoODFpaURkam4yNWl4aldK?=
=?utf-8?B?SmtXK0xWajNjQTdlM2hWOUlDMDFjU3NHN2FCZ0g5QUhsdkFBWXJJSWZQQU1S?=
=?utf-8?B?aTRmcG5jNlhIc0hNRHlDSU5QZE92N0ZRR3FoSm50MVo5bjA5R0x1TmRYamN3?=
=?utf-8?B?cDl0RndoRkFaTitaYURVRnc5b3VFaXlROFpua0FYV1pSbXZVS20weUJUTVA1?=
=?utf-8?B?Rmdwd21xRzQrdUx4cWpUYlgxWjdYSTFPK2pIcWUrSzQ1dXorWmRHMHVoandJ?=
=?utf-8?B?SEU0ME8vU3dkOFFRbFBTUUMyNE5IbWRLOE5tc1Q1SGk5OGhKRnNuNEtCVkZ4?=
=?utf-8?B?TDFrUHZNd1dUZUFkS0NVQlRwMVEvY0RNTGF4ZlBHVU52U3FjS01uYVpoR2Fj?=
=?utf-8?B?RWNtWnpBRlFqc0E5Uk11MFUvTTJXOWpOV3FLdy9iVmpkaUdVc21qZHhOVC9L?=
=?utf-8?B?T28vcloxKy9wN080ajUwQktqTlRURFZUSXB6Yi90TkdqMDNob1ZGMTBmNEJv?=
=?utf-8?B?TlF6RC9IM0wrNnQrSE5Sb3U4OVpYckxvRnJHUFpsa3dHaE1YRkkvNk1tZXFS?=
=?utf-8?B?cllCTmdIeUZFekx3WlN5dVVDUkxhRmV4ZXRWaTMydC9SNWM0S3ZvRk04Z0Ra?=
=?utf-8?B?UVZrNG0reUoxMlUxQjhMOHY1Vys4Y0JISFFVRGtLOUhEUEMyd1JWWkw2NG9y?=
=?utf-8?B?NGFMbUs4N0RKMmRoYjE4TTE2ZW9QSnpyTHlZRk90b3FLL1pvL0NxMzVpOGE5?=
=?utf-8?B?MmRhdm12YmZmblB5dFkxSFZMYW5NMEVYYlRqaTltdmxKMC9qMTV0azd0dHFM?=
=?utf-8?B?Q2hXMEhsdnd0alZnNUJTNy9kdy9tdTJleERGeEZJM2wyVTg1YWdLUFR5OFNl?=
=?utf-8?B?Z25EdUVvRkw0dkwyQm9JSTg4cWVxYmduL0duV0czR054Q1BjbTZsRmRHdHho?=
=?utf-8?B?akE3KzRYY01ZK3VFNjJmQytLcWhRMUlxQ3NPN2huTm5IcWlnSkh4STRwUWFY?=
=?utf-8?B?dUZpWTZkdldybTc0MDUrVDFkSXFpU1ZOeWpMNjZEdkRGeDRDT3JZSEtnWGJs?=
=?utf-8?B?MXpjbERSdXVuY1ZlZGZyTHpKelExSkpvTUNZTjdTS3ZjaDVXd29jNU83c3Nj?=
=?utf-8?B?Z2lhOFF5enRrU2VhN085Y3NidFpYeWtDcnVSM1VVaGhEMTRwMmFidmI1VmNN?=
=?utf-8?B?M000TGNzZUE5SUhBVEdBdjR0SkNMWi95cEoyWHZhOU1pVzZMQUtlUG5kazRz?=
=?utf-8?B?ZkFuM0xaYkR0MDZDejk3anFENVdZRkQxT0JHNGI1YnZVWEc3dkxSYUczaVNj?=
=?utf-8?B?VURoY0J3Vmg5dEpycnJQeHlRb1dBLzBEZTVVb1NoQ3lqZDJaNHlhQWJ0Qjdv?=
=?utf-8?B?cjlTdnMzdGtMN3lUUmc9PQ==?=
X-Forefront-Antispam-Report-Untrusted: CIP:84.206.86.5;CTRY:HU;LANG:hu;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail.gokvi.hu;PTR:ErrorRetry;CAT:NONE;SFS:(13230031)(82310400017)(35042699013)(75936004)(14776008);DIR:INB;
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: PA4PR01MB10277
X-OrganizationHeadersPreserved: PA4PR01MB10277.eurprd01.prod.exchangelabs.com
X-CrossPremisesHeadersPromoted: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-CrossPremisesHeadersFiltered: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-OrganizationHeadersPreserved: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStripped: AM3PEPF00009B9D.eurprd04.prod.outlook.com
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id-Prvs: 211d5669-1aa4-47b1-da5b-08dc800ddf50
X-Microsoft-Antispam-Untrusted: BCL:0;ARA:13230031|82310400017|35042699013|14776008|75936004;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info-Original: =?utf-8?B?aGZWeUhJTktqeFZ2cEdrbXovQTRPYzhObUhFRE9kSU9FUGhNSjNwMDlwb3ZB?=
=?utf-8?B?K2s4SUpOazVaN0dZMFJBa1h4anYwcEZsNUxPaHhIdmhLcGQ1TzhEd2lzZVVx?=
=?utf-8?B?NlV2bUJsODkrRWV1WlIwWWxoeFFERTQ2aGFJWjh4bGxha2RCak9EdFBwN3Rj?=
=?utf-8?B?SDJ0L29VVVhVdEpyVlVHeXh6ZGxJZExxVURxZjdYRjJxNHh3L0MyUnRBM0Zo?=
=?utf-8?B?S2dLS0F4VDVmS1crT0JuTzhPS2VJaVZkRUJUM2pycDBQaXVtRlFuSko4M3hC?=
=?utf-8?B?My9ST3hncEE5WlVXbnR5RHZUYjF1MFVheisweGVSa0lCTDZRVExwRmJUemNn?=
=?utf-8?B?dTZka2hsanJGTTlJVmxSWXhYVVZrTkhaR3p0OUtqRno5a1pOb0pzWVN5Wmhm?=
=?utf-8?B?TzBYVXFNY1dxaGdsVDNMTjFEK3BadFNkalRTUEpuS3Fpck9ZakkwTE9qRVBt?=
=?utf-8?B?bWFpeExObW5xTlc5Z0JXV3cwbnpWeVJ1Y1RGQWp6bm9KbDF2b3luc2g0ZitB?=
=?utf-8?B?Rk5wU3BSTFBLNmNVbWtWcEtsd0hWa0lnSHkyYmRRWCtaZWdOdUdLZ1dJR0FL?=
=?utf-8?B?UWd3Q2NNUTRncTdhVFhDZzFYTUVOM0lSSEQ2aGJmL2YvMVhjellSakhLOU83?=
=?utf-8?B?OURUd1NzOGw0VlhSVjJkdmwyWHFKV04wUWxIa2daZVlnUHR6ZFBZOElnMEJP?=
=?utf-8?B?SU9UVXJlQm9CKy95UlNpQlQxcTJSaFcwZ3NUOW9VN3ZrY1RzSVhIRENIRkRN?=
=?utf-8?B?a0FDUlJBbWEwdW9ZZXd1YzNraHMrc3NpUklPbCt5cU5NcFJPZDNHaTl0WHVH?=
=?utf-8?B?UXJaekx4TjdBMHcrR0h3eGFJTk9ZdlJTMzdvMWVZZ3JVYXZqWFJnR2w1QVhk?=
=?utf-8?B?U1V5eFl0bG5KRzJvZEtQdXdJemdXMk1FVGpEb2pQcnVrMjJndmkrT282bFlw?=
=?utf-8?B?d1FxTUZDcS9LYjc4d2NoeDQ0c0tOVnNSVWJMdVFCMzNVSnZ6bjNZTW1XQitm?=
=?utf-8?B?QWpkelAzaGk4anFBWjVjWFZaU1dwcXV4NENUM2k0a1JpY0p5b3VvS0c0aWVJ?=
=?utf-8?B?ejd5QytvT3VOSC9Fa2FtMTVYM2M3WUljTUtPRkFWb1lVM3Q5ZSs4K2dQS29R?=
=?utf-8?B?N2lhOVZLMUUxM2RKVTBnc2RmUDhUcnQxVlZtUWYvTDgyN1NNTHV3Q1pPNElG?=
=?utf-8?B?SW5IRlNBZVFNQTNBQmZwWlE1NEwwd2tHU3JUOGxPdEhzSDdtdzFNbTBWRTdo?=
=?utf-8?B?ME9vZmxyeVNRdmdnaHM4dUplUkczTTVYbGZFRW1MTURiRG5pZzcxVHBpb0lG?=
=?utf-8?B?eS93a1ZTbkZrOUYxeExIeDFiR3BQb1RtR0daTjIyOUQyc1Nzc2FkTWFJVWdi?=
=?utf-8?B?NU1FemplTEJ0MHQ3dCt3ME1UV3IrUXQrVDVaYXJsOVVlZldQT3puSkZoYk5U?=
=?utf-8?B?Qi9PUU81TUpSOGJYbTFHWm5EYTVZMmV4bnNaQ01ualErSFA4SjFobkd3K3pU?=
=?utf-8?B?Nmt1clF2TmFMb1A5cXpyNCtpdnpFV2h4aHZsSGhrVFJkeGFPdGhuYUN3RTNU?=
=?utf-8?B?VGRBRHp5anNzL00zNCtmQm5wYlJvdDJPUENmTkRPd2pjcXBtUE0rOWZ3RTNr?=
=?utf-8?B?TmFWcU1kenhxRzlKMUdmRkNaejJnMDl6RGpZU1F1bXBJMUV0ZWhCUmR0aXBL?=
=?utf-8?B?Q0JPbjJIZytQdmxPTXd6aVk5Tm9uaDhNNEY2NVJkT0hTNG1jSHpuQ2dTWHRK?=
=?utf-8?B?enZic2M2cmRneWYxemxScWdFZnVHSnU4Y0FRY3o3ZE5uV2JWK2JQTUNiM3Bj?=
=?utf-8?B?RHplMWNWOTUrbjFIUEpEVGNLWGxyZUdPMnZuOGR1Wmh4SXdMcjNrdjRSOUJz?=
=?utf-8?B?V1JLNFYxbnUvWTlZWjRyeHVySGhmanVUTis3ek1za2k0VjZDcHBUcWFKTWxS?=
=?utf-8?B?TG14OEJ4YS9xSkMzQU9UWGJyWXNRb25jMERYeUhLeVY5ZUw4VWxKWldTVG5p?=
=?utf-8?B?dU1pQi8rbWlPbm9WL09HajZoQW54Um1BL3A5b3JLenRzVFh2QUdVN0JHbEw5?=
=?utf-8?B?Qy9rR3ZiWEhEVExaN2tEUnR6T01HVXVSVzZvR3JTb0hVaU5HWWhMdVRHOGVr?=
=?utf-8?B?OTMrTUlKVjBZUkFCSHhZalJXa3RkNk5CUEN1Slhsa3lCUDJFcys4RENjOFR5?=
=?utf-8?B?eHRGbTFYdURnTzhreXRneUJ3QkFmSlpCa1hXU1lvN0FuR05XbkoxN0hBMnkv?=
=?utf-8?B?NkZIT2hwT2xITnFoS0FCcGRCc1pOUEJFSTdLSm01Y2VlV1ZXcG5WRWVhQTlO?=
=?utf-8?B?ajYxNHdjdGRNVStkMEtDbm9Rdkdkc1FmSzBZRTNIR3hldlVid2Erc21xOE04?=
=?utf-8?B?L3ZBRTdRUWRQdGNzakd3RlVCZzlRZFlRb3BiWThROEx3TnQzdkFBeStSbVlG?=
=?utf-8?B?OEI4ZU9uZnZSanBBR1E9PQ==?=
X-Forefront-Antispam-Report-Untrusted: CIP:84.206.86.5;CTRY:HU;LANG:hu;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail.gokvi.hu;PTR:InfoDomainNonexistent;CAT:NONE;SFS:(13230031)(82310400017)(35042699013)(14776008)(75936004);DIR:INB;
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: PR3PR01MB8066
X-OrganizationHeadersPreserved: PR3PR01MB8066.eurprd01.prod.exchangelabs.com
X-CrossPremisesHeadersPromoted: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-CrossPremisesHeadersFiltered: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-OrganizationHeadersPreserved: GOKVI-MAIL.GOKVI.local
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStripped: DU2PEPF00028CFF.eurprd03.prod.outlook.com
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id-Prvs:
a7c1c9db-dbd2-4bc1-cd83-08dc800df612
X-Microsoft-Antispam:
BCL:0;ARA:13230031|35042699013|82310400017|14776008|75936004;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info:
=?us-ascii?Q?o2wY6ypBKe2VZhGbPHMmt6yHoWvcbkXBOoFs8NPAOGfSumcDy/TS1rIDYm+g?=
=?us-ascii?Q?uiG4U8eH+mEmfHh2JMd3Q+VWYsy9VXKPhNf5L+S7s7jT1ONkFVac8KsPR6Do?=
=?us-ascii?Q?RAXSKPagE0iPQnbMDoBZpF3iU3LTX1ngQoyJ4PQbI80LSBPtx1Dm4jcVNOih?=
=?us-ascii?Q?zkRJvCyqIgo5NoMnKA5CcCFHNkZNCmdDzL9+buiszEe1UGfpNDAWSVsCTBF4?=
=?us-ascii?Q?AcWEWhoi1WM0xrw105TalKC6bgHZkY1b3fe7UyBaw1L9TYi7MIpjYdy+SZXe?=
=?us-ascii?Q?s5jLub3+CmUxx5NHV/ffQYtBhPouPCMRJgeFeiRvKp4A3gYElNeYZvgpwz7J?=
=?us-ascii?Q?oPhTIVrWD6TccxJNf493sGr9K9dqpOa6s3qdL0FFf0mNS4onZvXoijNjHqFE?=
=?us-ascii?Q?ChPOXICiZUQFGl0WRHprMqKvYvdLfxdoMTwNHbKs/0grm6WwFtmJ1wI88Y4l?=
=?us-ascii?Q?fOAVw66IGUEPLml2XCJpCHk2PpE1BhAK0T13LrKXw8C3WWXuiEetRKjXQjys?=
=?us-ascii?Q?wew1jeL8qPhKS0H4ZOYgRIv4QCt+1gVKPI/4QTdqPs2eC2sjGHu4ev/INyDS?=
=?us-ascii?Q?82ms43/74yoVXykwop9PZflpMnHLr/tD/O7LT79avmpQtOLGD9i1zNW+OMJA?=
=?us-ascii?Q?TPZlPwEdvaYGMnjLrof010LtNUY/92K94M+aJdHl4Q+63AAIIEMegHTF+LI8?=
=?us-ascii?Q?SBFOpJVQCusg8uC3AcAKfjM9WszLR407bbMQ2VUopGzbowqvrg2FX1nCAnb5?=
=?us-ascii?Q?EjfwiEsnbBEYrgXYYkRMOqpvyBmBUk39nleH80nK3BQg9r3LKXD28lldirdG?=
=?us-ascii?Q?dq2tafFJ1WH/Sbkx/SGx0iqf0xnu74JRdtuDpO16QvHbzfhVs74Zuik8QPn6?=
=?us-ascii?Q?mshpBhCgAqdAOb/0m09JZJyUQt9lAFfR5hsfrSVm0jRVFkFePF8/DvNyiFS0?=
=?us-ascii?Q?TarZh05Pd0WwCRmLLsDnj0L/+/pVStrQXBbqDoermVGpdHIP8+ddFAA2cGA/?=
=?us-ascii?Q?NV83oKi+5f+A/hO0LPZE4c5NXbUipnx93zoKJZfqiyF4ghAX1xznxn5o5dAP?=
=?us-ascii?Q?eCJ0m34nZxq19Iifb0BAdTkewv1Db1XfXMixc7do/HcqFsBLYSzyBS6X2hc3?=
=?us-ascii?Q?ctADdma0XjQbJ1iAZTBXsXWm2gI19mNALu5ETHSGFPWEmxovzXqNG0oKNgEg?=
=?us-ascii?Q?hIh6S4NlQ0gLWPZZYViaq/bWXR5IGd5wfhYD844P6BeLQetEoZb/4vcmbHVJ?=
=?us-ascii?Q?iQh8zk5DFmXrnyU/uYMUeTJUkedxEfpskDHd1HMDRvJnIvVt/AmIBEPEmhCG?=
=?us-ascii?Q?dOgXp4HlFfXi8IKjJLp1ERwUcFvJ8zulzvkWzaoer11REzh9bQmwftYN/j8Q?=
=?us-ascii?Q?7dGBiKlq+h/kE3GPDc4SshGKDKYxjJR2Ro06ykX0UpOwPuIQkrc6BqctCQz+?=
=?us-ascii?Q?lUc0t9tA0DRb5wr/mOt5Tevf7y3GviP6mruSiJqQF8nW4BgEjf+TX/DMEZoA?=
=?us-ascii?Q?dU4yUsqQo4FtvfEirNWSvTPtezIz/CSu0EuIQrA1yB+lz7njebRe7EBgY1qR?=
=?us-ascii?Q?o0JP4QraSA6zvYh95W3JIIcGApt8UJWw4JSlBanvl89jOtKMwDXm/PBbMO5w?=
=?us-ascii?Q?+yoXGrt0/cirVc76w5iFiqCIjkZC+eayVvW+9ckUvlmJkf57MG/8R1406u+P?=
=?us-ascii?Q?wyVlNSCcwT7H2X4bf+1DbEy2+0ehSECujWnBFeaCNhWdu4FU39n7yiIm+1cl?=
=?us-ascii?Q?cgj/sZsxKxl8UsbKyu8gBPBegDjaChIDDS47mxdX5OaJjno6YRgL046Wq8xn?=
=?us-ascii?Q?h/aErTbD6p///Q=3D=3D?=
X-Forefront-Antispam-Report:
CIP:84.206.86.5;CTRY:HU;LANG:hu;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail.gokvi.hu;PTR:InfoDomainNonexistent;CAT:NONE;SFS:(13230031)(35042699013)(82310400017)(14776008)(75936004);DIR:INB;
X-OriginatorOrg: aeek.onmicrosoft.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 May 2024 18:49:34.1867
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 3546649d-31ca-4888-c3ea-08dc80101530
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 12d15439-1890-481c-a283-0e46da2c78f7
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalAttributedTenantConnectingIp: TenantId=12d15439-1890-481c-a283-0e46da2c78f7;Ip=[84.206.86.5];Helo=[mail.gokvi.hu]
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:
DU2PEPF00028CFF.eurprd03.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: HybridOnPrem
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: AS4PR01MB10057
X-OrganizationHeadersPreserved: AS4PR01MB10057.eurprd01.prod.exchangelabs.com
X-CrossPremisesHeadersFilteredByDsnGenerator:
AS4PR01MB10057.eurprd01.prod.exchangelabs.com

References

Visible links
1. mailto:[Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet request email]
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...