A Szent Anna rétre tervezett kápolna építési engedélye

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az MTI tudósítása szerint Erdő Péter bíboros bíboros bejelentette, hogy az egyház megállapodott a terület tulajdonosával, a XII. kerületi önkormányzattal az Anna réti kápolna építéséről. Az etdr.gov.hu portál szerint a Fővárosi Kormányhivatal jóváhagyta a „kápolna és harangtorony” építési engedélyét.
Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni
• A hegyvidéki Önkormányzat és a Katolikus Egyház közötti a Szent Anna rétre tervezett kápolnával kapcsolatos megállapodást és
• a Fővárosi Kormányhivatal engedélyét a „kápolna és harangtorony” megépítésére

Hozzájárulok ahhoz, hogy adatigénylésemet és az arra adott választ az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozzák

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 10.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Szabó Krisztina, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Újabb közérdekű adatigénylését is továbbítottam az illetékes kollégának. A válaszig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztina
Kommunikációs vezető

Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5253
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Krisztina!

2022. március 10-én közérdekű adatigénylést nyújtottam be, kérve hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni
• A hegyvidéki Önkormányzat és a Katolikus Egyház közötti a Szent Anna rétre tervezett kápolnával kapcsolatos megállapodást és
• a Fővárosi Kormányhivatal engedélyét a „kápolna és harangtorony” megépítésére

A válaszadásra nyitvaálló törvényes határidő már régen letelt, de a kért információkat nem kaptam meg, ezért kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Szabó Krisztina, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönöm levelét, továbbítottam a közérdekű adatigénylésekkel foglalkozó kollégámnak, a válaszig szíves türelmét kérem.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztina
Kommunikációs vezető

Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5253
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással
tájékoztatom, hogy a kért dokumentumokba – előzetes időpontegyeztetést
követően – Hapszné Tarcsafalvi Eszter főépítésznél betekinthet.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

2022. március 10-én adatigénylést nyújtottam be, kérve a hegyvidéki Önkormányzat és a Katolikus Egyház közötti a Szent Anna rétre tervezett kápolnával kapcsolatos megállapodás és a Fővárosi Kormányhivatal a „kápolna és harangtorony” megépítésére vonatkozó engedélyének megküldését.

2020 április 5-én kelt válaszukban a kért adatok megküldését megtagadták. A szerződések másolatainak megküldése helyett az azokba történő betekintés lehetőségét ajánlották fel. Felhívom szíves figyelmüket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) és 30. § (2) bekezdéseiben foglaltakra, melyek szerint „az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat”, illetve „az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni.”

A fentiek alapján kérem az igényelt szerződés haladéktalan megküldését. Amennyiben kérésemnek 2022. április 25. napjáig nem tesznek eleget, kénytelen leszek az ügyet jogi útra terelni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással csatoltan
küldöm az Önkormányzat és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye között
létrejött együttműködési megállapodást.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:[email protected]
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. mailto:[email address]
6. http://www.hegyvidek.hu/