Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az MTI tudósítása szerint Erdő Péter bíboros bíboros bejelentette, hogy az egyház megállapodott a terület tulajdonosával, a XII. kerületi önkormányzattal az Anna réti kápolna építéséről. Az etdr.gov.hu portál szerint a Fővárosi Kormányhivatal jóváhagyta a „kápolna és harangtorony” építési engedélyét.
Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni
• A hegyvidéki Önkormányzat és a Katolikus Egyház közötti a Szent Anna rétre tervezett kápolnával kapcsolatos megállapodást és
• a Fővárosi Kormányhivatal engedélyét a „kápolna és harangtorony” megépítésére

Hozzájárulok ahhoz, hogy adatigénylésemet és az arra adott választ az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozzák

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 10.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Szabó Krisztina, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Újabb közérdekű adatigénylését is továbbítottam az illetékes kollégának. A válaszig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztina
Kommunikációs vezető

Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5253
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Krisztina!

2022. március 10-én közérdekű adatigénylést nyújtottam be, kérve hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni
• A hegyvidéki Önkormányzat és a Katolikus Egyház közötti a Szent Anna rétre tervezett kápolnával kapcsolatos megállapodást és
• a Fővárosi Kormányhivatal engedélyét a „kápolna és harangtorony” megépítésére

A válaszadásra nyitvaálló törvényes határidő már régen letelt, de a kért információkat nem kaptam meg, ezért kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Szabó Krisztina, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönöm levelét, továbbítottam a közérdekű adatigénylésekkel foglalkozó kollégámnak, a válaszig szíves türelmét kérem.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztina
Kommunikációs vezető

Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5253
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással
tájékoztatom, hogy a kért dokumentumokba – előzetes időpontegyeztetést
követően – Hapszné Tarcsafalvi Eszter főépítésznél betekinthet.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

2022. március 10-én adatigénylést nyújtottam be, kérve a hegyvidéki Önkormányzat és a Katolikus Egyház közötti a Szent Anna rétre tervezett kápolnával kapcsolatos megállapodás és a Fővárosi Kormányhivatal a „kápolna és harangtorony” megépítésére vonatkozó engedélyének megküldését.

2020 április 5-én kelt válaszukban a kért adatok megküldését megtagadták. A szerződések másolatainak megküldése helyett az azokba történő betekintés lehetőségét ajánlották fel. Felhívom szíves figyelmüket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) és 30. § (2) bekezdéseiben foglaltakra, melyek szerint „az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat”, illetve „az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni.”

A fentiek alapján kérem az igényelt szerződés haladéktalan megküldését. Amennyiben kérésemnek 2022. április 25. napjáig nem tesznek eleget, kénytelen leszek az ügyet jogi útra terelni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással csatoltan
küldöm az Önkormányzat és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye között
létrejött együttműködési megállapodást.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:[email protected]
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. mailto:[email address]
6. http://www.hegyvidek.hu/