Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Raduly József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A szegedi utak karbantartása

Raduly József made this Közérdekűadat request to Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Raduly József to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A következő kérdésemre kérnék választ a Tisztelt Önkormányzattól, hogy 2010 és 2020 között, mekkora összeget fordítottak az utak karbantartására havonta átlagosan, illetve pontosan milyen javítások valósultak meg? Ugyanis az a virágültetési hullám, amely pár napja kezdetét vette, igen jellegzetesek, mivel a forgalmas útszakaszokon elég nagy kátyúk tapasztalhatók, amelyek viszont nem alakulnak ki rövid időn belül. Továbbá szeretném még meg tudni, hogy hogyan alakul az elkövetkező 10 évben az utak karbantartásának a költségei átlagos ütem alapján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 19.

Üdvözlettel:

Raduly József

Szeged MJV PH, városüzemeltetési Iroda,

1 Attachment

Tisztelt Raduly József!

Csatoltan megküldöm a közérdekű adatigénylésére a választ.

Kissné Herczeg Mónika
koordinációs ügyintéző
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda
tel.: 62/564-459

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Raduly József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.