A Századvég-tanulmányok elkészítése a vs.hu számára

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
hogy

1. A jogerős bírósági döntés után, mely szerint ki kell adni a Századvég által a kormánynak 2012–2014 között készített tanulmányokat, hány ember hány munkaórában dolgozott a kért tanulmányok összegyűjtésén?

2. Milyen utasítás szerint jártak el a tanulmányok összegyűjtésén az ezen dolgozó minisztériumi alkalmazottak?

3. Ki és milyen utasítást adott a tanulmányok átkonvertálására, hogy a Word dokumentumokból kép formátumú pdf állományokat készítsenek?

4. Ki és milyen utasítást adott, hogy ne az eredeti, a Századvégtől megkapott, nagyrészt eredetileg Word formátumú dokumentumot adják át a jogerős bírósági ítélet után, hanem a Miniszterelnökség módosításokat eszközöljön és ezzel elrejtsen olyan közadatokat, mint az eredeti fáljok metaadatai.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 11.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Attachments

Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: logo  

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Németh Csaba hozzászólt ()

Igényelni kellene ugyanezt az eredeti formátumban.

Gervai Péter hozzászólt ()

Nem az „eredeti formátumban”, hanem az „eredeti adatok pontos másolatát”, nem pedig azoknak bármilyen feldolgozott, módosított, átalakított vagy egyéb módon megváltoztatott formáját.
Erre egyébként az infoTV nem ad az adatgazdának lehetőséget: az eredeti adat *másolatát* kell kiadnia, nem pedig valami abból származtatott dolgot, ellenkező esetben nem teljesíti a törvény által előírt rendelkezéseket. Vagyis:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:

29. § (3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. [...]

30. § (2) Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

Az első pont azt mondja, hogy az [eredeti] adatokról másolatot kap, nem pedig azt, hogy az eredeti adatok feldolgozását vagy átalakítását kapja meg.

A második pont azt mondja hogy a kérelmező meghatározhatja az adatátadási formátumot.

A harmadik a kötelezően közzéteendő adatokra vonatkozik, ezek esetében expliciten és egyértelműen is definiálja hogy az adatoknak feldolgozhatóaknak kell maradniuk. Ez a kritériumrendszer implicit módon értelmezhető - véleményem szerint - a 29-30 szakaszaira is.