Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek részemre elektronikus másolatban megküldeni a Normafán kialakított sífutó- és szánkópályával kapcsolatban az alábbi dokumentumokat, illetve adatokat:
• A pályák villamos energia ellátásának biztosítására a szolgáltatóval kötött, 2022. november 1. és 2023. március 31. között érvényes szolgáltatási szerződést annak esetleges mellékleteivel együtt;
• A pályákhoz kapcsolódó létesítmények árammérőjének állása 2022. november 1. és 2023. március 31. napján, vagy, ha ezeken a napokon nem történt leolvasás, az ezekhez legközelebbi napon, vagy a mai napon.
• A pályák ivóvíz ellátásának biztosítására a szolgáltatóval kötött, 2022. november 1. és 2023. március 31. között érvényes szolgáltatási szerződést annak esetleges mellékleteivel együtt;
• A pályákhoz kapcsolódó létesítmények vízmennyiség mérőjének állása 2022. november 1. és 2023. március 31. napján, vagy, ha ezeken a napokon nem történt leolvasás, az ezekhez legközelebbi napon, vagy a mai napon.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 14.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter!

 

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Intézményhez elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15
nappal meghosszabbításra került.

 

Üdvözlettel,

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt [email address]!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

2 Attachments

Tisztelt Sipos Péter!

 

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton
érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást
adom:

 

Az adatigénylésben szereplő szolgáltatásra nem az intézmény kötött
szerződést a szolgáltatóval.

 

2023. március 8-án a mérőóra állása: 42.786 kwh

 

A szolgálatóval megkötött szerződést szkennelve küldöm.

 

2023. június 1-jén a mérőóra állása: 9.160 m3 

 

 

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából

 

Üdvözlettel,

 

 

idézett részek megjelenítése