A Samsung SDI Magyarország Zrt. telephelyén lévő monitoring kutak vízjogi létesítési engedélye

Bodnár Zsuzsa made this Közérdekűadat request to Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Göd, 056 hrsz. alatti ingatlanon lévő Samsung SDI Magyarország Zrt. telephelyén
létesített monitoring kutak vízjogi létesítési engedélyét.

(A Göd, 056 hrsz. alatti ingatlanon lévő Samsung SDI Magyarország Zrt. telephelyén
tervezett monitoring kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljárásának száma: 35100-16613/2022. ált. Az eljárás megindításának napja: 2022. november 29. , ügyintézési határidő: 42 nap.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 20.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Sasvári Anna, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Kérem levelét hivatalos úton, E-papír rendszeren megküldeni.

 

Üdvözlettel:

Sasvári Anna

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

 

[email address]

 

Kérem, vegye figyelembe környezeti felelősségét, mielőtt kinyomtatja ezt
az e-mailt!

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt FKI!

Emlékeztetem, hogy a benyújtott adatigénylésem Info tv. szerinti 15 napos határideje a mai napon lejár. Kérem, szíveskedjék az adatigénylésre választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

  • Attachment

    mBZS adatig ny v lasz hosszabb t s signed 10709985 8 20230404155705.pdf

    404K Download View as HTML

Tisztelt FKI Hivatal!

Az adatigénylésem meghosszabbított határideje április 19-én lejár.
Kérem az Info tv. szerint határidőben válaszolni szíveskedjék.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt FKI Hivatal!

Nem küldtek semmit.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

3 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsanna Asszony!

Az Önnek, a tegnapi napon küldött válaszunk egy, az ügyviteli rendszerünk által 2 file-ból készített úgynevezett konténer file.
A konténer file-t ismételten, valamint a benne foglalt dokumentumokat külön is megküldöm Önnek.

Tisztelettel:
dr. Győrfi Gábor tű. alezredes
hivatalvezető

idézett részek megjelenítése

Tisztelt FKI Hivatal!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa