A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs jogállását, feladat- és hatáskörét, döntési, intézkedési és utasítási jogkörét megállapító dokumentum

Sikolya Zsolt István made this Közérdekűadat request to Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Sikolya Zsolt István

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs jogállását, feladat- és hatáskörét, döntési, intézkedési és utasítási jogkörét megállapító hivatalos dokumentumot, amely megteremti a jogalapját a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs intézkeseinek, utasításainak. (Pl. a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs 2022.10.06-i ülésén utasította az FMC múzeum igazgatóját, hogy az FMC kis múzeumait legkésőbb 2022. október 31-ig zárja be.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 3.

Üdvözlettel:

Sikolya Zsolt István

dr.Kocsis, Krisztina, Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt Sikolya Zsolt István!
Hivatkozással a 2023.01.03. napján kelt közérdekű adatigénylésére,
mellékelten megküldöm Jegyző úr tájékoztatását a hozzá tartozó
mellékletekkel együtt.
Tisztelettel:
--

Tisztelettel: 

 

dr. Kocsis Krisztina

adatvédelmi referens

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzői Iroda

 

Szentendre Városház tér 3.

[1][email address]

06 26 300 407

____________________________________________________________________________
Nyomtatás előtt gondoljon a környezetre! - Before printing think
about environmental responsibility

References

Visible links
1. mailto:[email address]