Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kiss Kappel Zsuzsa, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Pirosrózsa utca 2023-as évi tervek szerinti megnyitása a Veres Péter utca felé

We're waiting for Kiss Kappel Zsuzsa to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IA Pirosrózsa utca 2023-as évi tervek szerinti megnyitása a Veres Péter utca felé--)
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Kiss Kappel Zsuzsa

Laluska Ibolya, Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Kiss Kappel Zsuzsa részére 

[FOI #18928 email] 

Tisztelt Kiss Kappel Zsuzsa! 

Polgármester úrnak 2021. szeptember 27. napján e-mail útján megküldött -
közérdekű adatigénylés - A Pirosrózsa utca 2023-as évi tervek szerinti
megnyitása a Veres Péter utca felé - Budapest XVI. kerület Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal - tárgyú levelével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom: 

Az Ön által kért dokumentumokat megküldeni nem áll módunkban, mivel az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 3.§ 9. pontja alapján nem a Budapest XVI. kerületi
Polgármesteri Hivatal az adatkezelő.

Az adatigénylésben szereplő terveknek sem megrendelői, sem tulajdonosai,
sem birtokosai nem vagyunk.

Bp., 2021. szeptember 29.

Tisztelettel: 

 

Dr. Csomor Ervin
      jegyző
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Telefon: +36 1 4011-555
E-mail: [1][email address]

[2]www.bp16.hu
[3]Logo 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.bp16.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kiss Kappel Zsuzsa, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.