A párt gépkocsihasználatának gyakorlata

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt LMP - Lehet Más a Politika!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Milyen márkájú és hány darab autó áll az LMP - Lehet Más a Politika Párt tulajdonában?
2. Milyen évjáratú és típusú autókat tulajdonol az LMP - Lehet Más a Politika Párt?
3. Összesen milyen értéket képviselnek az LMP - Lehet Más a Politika Párt tulajdonában álló autók?
4. Bérel-e, vagy lízingel-e autót az LMP - Lehet Más a Politika Párt, ha igen, hány darabot?
5. Az LMP - Lehet Más a Politika Párt által bérelt, vagy lízingelt autók milyen márkájúak, mennyi idősek?
6. Mennyi a költsége az LMP - Lehet Más a Politika Párt által bérelt, vagy lízingelt autóknak?
7. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja az LMP - Lehet Más a Politika Párt által tulajdonolt autókat?
8. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja az LMP - Lehet Más a Politika Párt által bérelt, vagy lízingelt autókat?
9. Kiknek biztosít autót az LMP - Lehet Más a Politika Párt, azok a saját tulajdonban lévőket, vagy a bérelt, avagy lízingelt autót használhatják? Ezt milyen szabályozó alapján biztosítja az LMP - Lehet Más a Politika Párt?

Kérjük, hogy a párt és az országos frakció gépkocsihasználatára vonatkozó adatot egyaránt adják meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 2.

Üdvözlettel:

Huth Gergely

Akos Horvai, LMP - Lehet Más a Politika

Tisztelt Uram!
Angyal Károly pártigazgatónkkal történt egyeztetés alapján az alábbi
információkat adjuk a Lehet Más a Politika párthoz érkezett gépjárművekkel
kapcsolatos közérdekű adatszolgáltatási kérelmére.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az anyagot posta úton is - a nyilatkozatot
tevők aláírásával is - eljuttatjuk az Ön részére, azonban az érintettek a
napokban országjáráson, illetve betegállományban voltak, így várhatóan
csak hétfőn, 2015.06.29-én fogjuk azt aláírva feladni.

1. Milyen márkájú és hány darab autó áll az LMP - Lehet Más a Politika
Párt tulajdonában?

·        A Lehet Más a Politika Párt tulajdonában nem áll autó.

2. Milyen évjáratú és típusú autókat tulajdonol az LMP - Lehet Más a
Politika Párt?

·        A Lehet Más a Politika Párt nem tulajdonol autót.

3. Összesen milyen értéket képviselnek az LMP - Lehet Más a Politika Párt
tulajdonában álló autók?

·        0 Ft

4. Bérel-e, vagy lízingel-e autót az LMP - Lehet Más a Politika Párt, ha
igen, hány darabot?

·        A Lehet Más a Politika Párt jelenleg nem bérel és nem lízingel
autót.

5. Az LMP - Lehet Más a Politika Párt által bérelt, vagy lízingelt autók
milyen márkájúak, mennyi idősek?

·        -

6. Mennyi a költsége az LMP - Lehet Más a Politika Párt által bérelt, vagy
lízingelt autóknak?

·        -

7. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja az LMP -
Lehet Más a Politika Párt által tulajdonolt autókat?

·        -

8. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja az LMP -
Lehet Más a Politika Párt által bérelt, vagy lízingelt autókat?

·        -

9. Kiknek biztosít autót az LMP - Lehet Más a Politika Párt, azok a saját
tulajdonban lévőket, vagy a bérelt, avagy lízingelt autót használhatják?
Ezt milyen szabályozó alapján biztosítja az LMP - Lehet Más a Politika
Párt?

·        -

 

Budapest, 2015. június 10.

 

 

 

                   Horvai Ákos                      Angyal Károly
Tibor                        Vida Attila

             Lehet Más a Politika                Lehet Más a
Politika                Lehet Más a Politika

                 pénzügyi vezető                         
pártigazgató                              elnökségi titkár

Nikoletta Sipos,

              Lehet Más a Politika

      Országgyűlési Képviselőcsoportja

                   Hivatalvezető

 

 

Tisztelt Huth Gergely!

 

Továbbították részemre a megkeresését. Az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett
adatigénylésére a Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja a
következő válaszokat adja:

1. Milyen márkájú és hány darab autó áll a Lehet Más a Politika
Országgyűlési Képviselőcsoportja tulajdonában?

·         A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja
tulajdonában nem áll autó.

Minden ingóság, amit az Országgyűlési Képviselőcsoport vásárol, az
Országgyűlés Hivatala tulajdonát képezi, a frakció csupán használója,
vagyonkezelője azoknak.

Így 2 db autót vásárolt az Országgyűlési képviselőcsoport: Opel Vectra,
Opel Zafira

2. Milyen évjáratú és típusú autókat tulajdonol a Lehet Más a Politika
Országgyűlési Képviselőcsoportja?

·         A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja nem
tulajdonol autót (lsd fent). Az Országgyűlési Képviselőcsoport
vagyonkezelésében lévő autók évjarata: Opel Vectra - gyártási év: 2007.,
Opel Zafira - gyártási év: 2014.

3. Összesen milyen értéket képviselnek a Lehet Más a Politika
Országgyűlési Képviselőcsoportja tulajdonában álló autók?

·         A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja
tulajdonában nem áll autó (lsd fent). Az Országgyűlési Képviselőcsoport
vagyonkezelésében lévő autók vásárláskori ára: Opel Vectra – 2.999.000 Ft,
Opel Zafira – 5.050.000 Ft.

4. Bérel-e, vagy lízingel-e autót a Lehet Más a Politika Országgyűlési
Képviselőcsoportja, ha igen, hány darabot?

·         A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja nem
bérel és nem lízingel autót.

5. A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja által bérelt,
vagy lízingelt autók milyen márkájúak, mennyi idősek?

·         A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja nem
bérel és nem lízingel autót.

6. Mennyi a költsége a Lehet Más a Politika Országgyűlési
Képviselőcsoportja által bérelt, vagy lízingelt autóknak?

·         A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja nem
bérel és nem lízingel autót.

 

7. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a Lehet
Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja által tulajdonolt autókat?

A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja nem tulajdonol
autót (lsd fent). Az Országgyűlési Képviselőcsoport vagyonkezelésében lévő
autók használatáról A Lehet Más a Politika Országgyűlési
Képviselőcsoportja Vezetőjének 1/2015. számú szabályzata a
Képviselőcsoport vagyonkezelésében lévő gépjárművek üzemeltetésének
általános szabályairól című szabályzat rendelkezik. E szerint az autók
hivatalos céllal használhatóak az Országgyűlési Képviselőcsoport tagjai és
alkalmazottai által.

 

8. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a Lehet
Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja által bérelt, vagy
lízingelt autókat?

·         A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja nem
bérel és nem lízingel autót.

9. Kiknek biztosít autót a Lehet Más a Politika Országgyűlési
Képviselőcsoportja, azok a saját tulajdonban lévőket, vagy a bérelt, avagy
lízingelt autót használhatják? Ezt milyen szabályozó alapján biztosítja a
Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja?

o Az Országgyűlési Képviselőcsoport vagyonkezelésében lévő autók
használatáról A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja
Vezetőjének 1/2015. számú szabályzata a Képviselőcsoport
vagyonkezelésében lévő gépjárművek üzemeltetésének általános
szabályairól című szabályzat rendelkezik. E szerint az autók hivatalos
céllal használhatóak az Országgyűlési Képviselőcsoport tagjai és
alkalmazottai által.

Ha további kérdései vannak állok szíves rendelkezésére,

tisztelettel:

Sipos Nikoletta