A párt gépkocsihasználatának gyakorlata

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Milyen márkájú és hány darab autó áll a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt tulajdonában?
2. Milyen évjáratú és típusú autókat tulajdonol a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt?
3. Összesen milyen értéket képviselnek a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt tulajdonában álló autók?
4. Bérel-e, vagy lízingel-e autót a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt, ha igen, hány darabot?
5. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt által bérelt, vagy lízingelt autók milyen márkájúak, mennyi idősek?
6. Mennyi a költsége a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt által bérelt, vagy lízingelt autóknak?
7. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt által tulajdonolt autókat?
8. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt által bérelt, vagy lízingelt autókat?
9. Kiknek biztosít autót a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt, azok a saját tulajdonban lévőket, vagy a bérelt, avagy lízingelt autót használhatják? Ezt milyen szabályozó alapján biztosítja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt?

Kérjük, hogy a párt és az országos frakció autóhasználatára vonatkozó adatot egyaránt adják meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 2.

Üdvözlettel:

Huth Gergely

Szabó Gábor, Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt Huth Gergely Úr!

Ön 2015. június 2-án kelt levelében adatigényléssel élt a Jobbik
Magyarországért Mozgalom felé, melyben kérte, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom közölje az alábbiakat:

"1. Milyen márkájú és hány darab autó áll a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Párt tulajdonában?
2. Milyen évjáratú és típusú autókat tulajdonol a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Párt?
3. Összesen milyen értéket képviselnek a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Párt tulajdonában álló autók?
4. Bérel-e, vagy lízingel-e autót a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Párt, ha igen, hány darabot?
5. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt által bérelt, vagy lízingelt
autók milyen márkájúak, mennyi idősek?
6. Mennyi a költsége a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt által
bérelt, vagy lízingelt autóknak?
7. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt által tulajdonolt autókat?
8. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt által bérelt, vagy lízingelt
autókat?
9. Kiknek biztosít autót a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt, azok
a saját tulajdonban lévőket, vagy a bérelt, avagy lízingelt autót
használhatják? Ezt milyen szabályozó alapján biztosítja a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Párt?

Álláspontunk szerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom, sem más pártok nem
látnak el egyéb jogszabályban meghatározott közfeladatot, így a
kezelésében lévő adatok nem tekinthetők közérdekű adatoknak.

Egyúttal azért szeretném Önt arról tájékoztatni, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom sem nem birtokol, sem nem bérel, sem nem lízingel
személygépkocsit, így ha jogilag kötelezve lennénk is rá, akkor sem
tudnánk érdemi adatokat kiadni, mert nincs miről.

Szabó Gábor, pártigazgató