A párt gépkocsihasználatának gyakorlata

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Szocialista Párt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Milyen márkájú és hány darab autó áll a Magyar Szocialista Párt tulajdonában?
2. Milyen évjáratú és típusú autókat tulajdonol a Magyar Szocialista Párt?
3. Összesen milyen értéket képviselnek a Magyar Szocialista Párt tulajdonában álló autók?
4. Bérel-e, vagy lízingel-e autót a Magyar Szocialista Párt, ha igen, hány darabot?
5. A Magyar Szocialista Párt által bérelt, vagy lízingelt autók milyen márkájúak, mennyi idősek?
6. Mennyi a költsége a Magyar Szocialista Párt által bérelt, vagy lízingelt autóknak?
7. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a Magyar Szocialista Párt által tulajdonolt autókat?
8. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a Magyar Szocialista Párt által bérelt, vagy lízingelt autókat?
9. Kiknek biztosít autót a Magyar Szocialista Párt, azok a saját tulajdonban lévőket, vagy a bérelt, avagy lízingelt autót használhatják? Ezt milyen szabályozó alapján biztosítja a Magyar Szocialista Párt?

Kérem a párt és az országgyűlési frakció autóhasználatára vonatkozó adatait egyaránt adják meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 2.

Üdvözlettel:

Huth Gergely

Bocskay, Zsolt, Magyar Szocialista Párt

1 Attachment

Tisztelt Huth Gergely!
Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján adatokat igényelt tőlünk, és kérte, hogy az információt
elektronikus úton küldjük el Önnek.
Kérésének megfelelően mellékletként küldöm a kérdésre adott válaszainkat.
Ha további információra lenne szüksége, kérem, írjon újra!
Üdvözlettel:
/Bocskay Zsolt/
kommunikációs igazgató
MSZP

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben nem Ön a címzett,
kérem, haladéktalanul értesítsen az [1][email address] e-mail címen.
Jelen üzenet jogosulatlan másolása, továbbítása, terjesztése, bármilyen
felhasználása, nyilvánosságra hozatala tilos. Az elektronikus úton történő
levelezés elsősorban információs célokat szolgál. Az elektronikus levél
tartalma nem feltétlenül tükrözi a Magyar Szocialista Párt hivatalos
álláspontját adott ügyben.

[2]www.mszp.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mszp.hu/