A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, és tájékoztatások dokumentumai

Az igénylést elutasította a(z) Miniszterelnökség.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 33/2011 (XII.23.) rendelet alapján előírt, a kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé 2021. január 1-től jelen adatidénylés időpontjáig negyedévente küldött azon dokumentumokat, melyeket a kormánymegbízottak a "Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában" küldtek a Kormány felé.

Az alábbi kormánymegbízottak negyedéves tájékoztatásának megküldését kérem:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 29.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

Ikt.: JHÁT-PDF/231/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Bodnár
Zsuzsa                                                                                 

részére           
                                                                                            

                                                                                  

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
33/2011 (XII.23.) rendelet alapján előírt, a kormánymegbízottak által a
közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé 2021.
január 1-től jelen adatidénylés időpontjáig negyedévente küldött azon
dokumentumokat, melyeket a kormánymegbízottak a "Negyedéves tájékoztatás a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások
vonatkozásában" küldtek a Kormány felé.

 

Az alábbi kormánymegbízottak negyedéves tájékoztatásának megküldését
kérem:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Baranya Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Békés Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Fejér
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott Heves Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Somogy Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Vas Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott (…)”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnökség a
Korm. rendelet alapján az adatigénylésének annak beérkezését követő 45
napon belül tesz eleget, tekintettel arra, hogy az Infotv. 29. §-ának (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítés a tárca veszélyhelyzeti
kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását
veszélyeztetné.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

Ikt.: JHÁT-PDF/231/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Bodnár
Zsuzsa                                                                                 

részére           
                                                                                            

                                                                                  

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
33/2011 (XII.23.) rendelet alapján előírt, a kormánymegbízottak által a
közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé 2021.
január 1-től jelen adatidénylés időpontjáig negyedévente küldött azon
dokumentumokat, melyeket a kormánymegbízottak a "Negyedéves tájékoztatás a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások
vonatkozásában" küldtek a Kormány felé.

 

Az alábbi kormánymegbízottak negyedéves tájékoztatásának megküldését
kérem:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Baranya Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Békés Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Fejér
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott Heves Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Somogy Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Vas Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott (…)”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-ának (4)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylése
teljesítésére nyitva álló határidőt negyvenöt nappal meghosszabbítjuk.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt Adatgazda (ME)!

Emlékeztetem, hogy április 29-én küldött adatigénylésemre való válaszadás teljesítésének 90 napra hosszabbított határideje július 28-án lejár. Kérem az adatigénylésre a jogszabályok szerinti határidőn belül válaszolni szíveskedjék.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Adatgazda (ME)!
Adatigénylésemnek a 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján kétszer 45 napra hosszabbított válaszadási határideje július 28-án lejár. Kérem szíveskedjék a jogszabálynak megfelelően választ küldeni az adatigénylésemre:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 33/2013. (XII.23.) rendelet alapján előírt, a kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé 2021. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig negyedévente küldött azon dokumentumokat, melyeket a kormánymegbízottak a "Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában" küldtek a Kormány felé.

Az alábbi kormánymegbízottak negyedéves tájékoztatásának megküldését kérem:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

 

 

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/231/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

 

Bodnár
Zsuzsa                                                                                 

részére           
                                                                                            

 

                                                                                  

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
33/2011 (XII.23.) rendelet alapján előírt, a kormánymegbízottak által a
közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé 2021.
január 1-től jelen adatidénylés időpontjáig negyedévente küldött azon
dokumentumokat, melyeket a kormánymegbízottak a "Negyedéves tájékoztatás a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások
vonatkozásában" küldtek a Kormány felé.

 

Az alábbi kormánymegbízottak negyedéves tájékoztatásának megküldését
kérem:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Baranya Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Békés Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Fejér
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott Heves Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Somogy Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott Vas Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott (…)”

 

Az Ön által megjelölt rendelet szerinti dokumentumokkal a
Miniszterelnökség nem rendelkezik.

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt Miniszterelnökség!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa