A megye területén található bányászati tevékenységre irányuló kérelmek

Tordai Bence made this Közérdekűadat request to Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2019. január 1-ét követő időszakban, a megye területén található bányatelkeken tervezett bányászati tevékenység végzésére vagy bánya nyitására irányuló kérelmek számát, a bányatelkek elnevezését, a kérelmező nevét, valamint a kérelemre induló hatósági eljárásokat lezáró határozatokat és a környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentációt és annak mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 18.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

HBVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

 Tisztelt Címzett!
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztálya mellékelten megküldi a tárgyban írt
levelet a csatolmányok mérete miatt három részben.
Üdvözlettel:
Tóthné Papp Erika
kormánytisztviselő

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
4025 Debrecen, Piac u. 42-48.
telefon: +36 52 511 001
email:[1][email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

>>>

Feladó: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna
Címzett: HBVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Dátum: 2023. 02. 02. 16:51
Tárgy: Adatigénylés teljesítése 1

Kérem továbbítani
[2][FOI #21688 email]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #21688 email]

HBVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Címzett!
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztálya mellékelten megküldi a tárgyban írt
levelet.
A csatolmányok mérete miatt három részben kerül továbbításra.
Üdvözlettel:
Tóthné Papp Erika
kormánytisztviselő

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
4025 Debrecen, Piac u. 42-48.
telefon: +36 52 511 001
email:[1][email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. mailto:[email address]

HBVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tóthné Papp Erika
kormánytisztviselő

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
4025 Debrecen, Piac u. 42-48.
telefon: +36 52 511 001
email:[1][email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. mailto:[email address]

HBVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tóthné Papp Erika
kormánytisztviselő

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
4025 Debrecen, Piac u. 42-48.
telefon: +36 52 511 001
email:[1][email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. mailto:[email address]