A magyar vagyonjuttatás és állami támogatás összegére, felhasználására vonatkozó adatok

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt The Hungary Initiatives Foundation!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Hungary Initiatives Foundation számára az adatigénylés
beérkezéséig a Magyar Állam vagy bármely magyar költségvetési szerv által átadott vagyonról, továbbá a Hungary Initiatives Foundation számára nyújtott
költségvetési támogatásról szóló, az átadás, illetve a kifizetés időpontját, valamint annak jogcímét is tartalmazó összesítést, valamint
b) az a) pont szerinti források terhére nyújtott adományok, illetve megkötött szerződések esetében a kedvezményezettet (vagy a szerződő partnert), a jogcímet, a támogatás (vagy szerződés) célját és a teljesítés dátumát tartalmazó összesítést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 9.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

The Hungary Initiatives Foundation

4 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!
A 2015. március 09-én kelt levele alapján csatoltan megküldöm a
The Hungary Initiatives Foundation válaszát, valamint a kért adatokat.
Üdvözlettel:
The Hungary Initiatives Foundation
2015. március 9. 4:41 Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. írta,
<[1][FOI #4154 email]>:

Tisztelt The Hungary Initiatives Foundation!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Hungary Initiatives Foundation számára az adatigénylés
beérkezéséig a Magyar Állam vagy bármely magyar költségvetési szerv
által átadott vagyonról, továbbá a Hungary Initiatives Foundation
számára nyújtott
költségvetési támogatásról szóló, az átadás, illetve a kifizetés
időpontját, valamint annak jogcímét is tartalmazó összesítést, valamint
b) az a) pont szerinti források terhére nyújtott adományok, illetve
megkötött szerződések esetében a kedvezményezettet (vagy a szerződő
partnert), a jogcímet, a támogatás (vagy szerződés) célját és a
teljesítés dátumát tartalmazó összesítést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [2]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március  9.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4154 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/