A Magyar Nemzeti Bank vezetőinek munkavállalói hitelei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke vagy alelnökei közül hányan rendelkeznek MNB munkavállalói hitellel és összesen mekkora összeg került részükre folyósításra?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának külsős tagjai közül (nem elnöke vagy alelnökei az MNB-nek) hányan rendelkeznek MNB munkavállalói hitellel és összesen mekkora összeg került részükre folyósításra?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatói közül hányan rendelkeznek MNB munkavállalói hitellel és összesen mekkora összeg került részükre folyósításra?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 9.

Üdvözlettel:

Spät Judit

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Attachment

Tisztelt Spät Judit!

A Magyar Nemzeti Bankhoz 2017. augusztus  9-én érkezett – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű
adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk:

A Magyar Nemzeti Bank – más jegybankok, kereskedelmi bankok és egyéb
munkáltatók gyakorlatához hasonlóan – már csaknem 50 éve kínál munkáltatói
kölcsönt minden egyes dolgozója számára. A 2017. június 30-i adatok
szerint jelenleg 402 munkáltatói kölcsönszerződést tart nyilván a bank,
aminek kevesebb, mint 1 százaléka kapcsolódik az Ön által kért vezetőkhöz.
Ügyvezető igazgatói szinten például egy fő igényelt 35 millió forint
értékben munkáltatói kölcsönt, míg a Monetáris Tanács belső tagjai közül
két fő kapott, összesen 48 millió forint hitelt, külső tag nem igényelt
hitelt. A Magyar Nemzeti Bank elnöke nem rendelkezik munkáltatói
kölcsönnel. Természetesen minden, munkáltatói kölcsönben részesült
munkavállalóra egységes feltételek érvényesek és valamennyi hitel
visszafizetése a szerződések szerint történik.

Tisztelettel:

 

[1]cid:[email protected] MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI 1054 Bp., Szabadság tér 9.
IGAZGATÓSÁG
Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...