Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tósoki Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
(1071 Budapest, Damjanich utca 26/ B. 3/1.) jelölő szervezet az
Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők
közös eljárásban tartott választásán a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések megsértésével hány darab ajánlóívet nem adott át az
illetékes helyi választási irodáknak a rendelkezésre álló határidőben,
és ezáltal összesen hány Ft bírság fizetési kötelezettsége
keletkezett.
Kérem, hogy az adatot az alábbiak szerint szíveskedjenek megadni:

- Budapest Fővárosban és kerületi bontásban,
- országosan összesítve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 21.

Üdvözlettel:

Tósoki Gábor

ADAT (NVI), Nemzeti Választási Iroda

2 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten küldöm a Nemzeti Választási Iroda elnökhelyettesének
válaszlevelét és annak mellékletét.

 

Tisztelettel:

dr. Füzesi Botond

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tósoki Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.