A Magyar Foundation of North America alapítvánnyal kötött támogatási szerződéssel összefüggő adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Magyar Foundation of North America szervezettel fennálló, az egyes nemzetközi feladatok átadásáról szóló 1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 1. pontjára tekintettel a külgazdasági és külügyminiszter kezelésében lévő támogatási szerződés és e szerződés módosításainak szövegét azok esetleges mellékleteivel együtt, valamint
b) az 1. pont alatti szerződés végrehajtása körében a Magyar Foundation of North America szervezetnek ténylegesen folyósított támogatásokról szóló, azok összegét, pontos célját és a folyósítás időpontját tartalmazó összesítést,
c) az 1. pont alatti szerződések végrehajtása körében a támogatási célok megvalósításáról
ca) a Magyar Foundation of North America szervezet által megküldött támogatási beszámolókat, illetve
cb) a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy annak - a támogatási szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában - jogelődei által készített előrehaladási, vizsgálati jelentéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
 
Tisztelt Címzett!
 
Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.
 
Üdvözlettel:
 
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Ministry of Foreign Affairs and Trade
H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.
 
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Tisztelt Külgazdasági- és Külügyminisztérium!

Az Önök által megküldött Beszámoló 1.pdf fájlnevű dokumentum első oldalán (csakúgy, mint később a dokumentum szövegében is) az áll, hogy a beszámolóban megtalálhatóak a projektismertető mellékletei és a pénzügyi dokumentáció mellékletei - a számlák összegzése, a vásárlási mellékletek és a számlák. Ezeket közérdekű adatigénylésem teljesítésekor nem küldték át, ezért kérem, küldjék meg részünkre a fentieket elektronikus másolatban!

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése