Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hanga János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Kubatov-lista adatkezelése

We're waiting for Hanga János to read recent responses and update the status.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Kubatov-listaként elhíresült fideszes adatbázis miatt indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2011 januárjában, derült ki abból a levélből, amit egy független országgyűlési képviselő számára küldött meg a Hatóság. Többen is tettek bejelentést a NAIH-nál miután az önkormányzati választások előtt két településen is lefotóztak egy papírt, amelyen a vádak szerint a FIDESZ pártigazgató nevével összekapcsolva ismertté váló lista állt. A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak Érden és Kaposváron, és az volt a feladatuk, hogy betűkódokkal kategorizálják a felkeresett választókat. A lefotózott listák szerint a következő jeleket használták: T (támogat), E (elutasít), B (bizonytalan), N (nincs otthon), R (rossz cím), G (egyéb), M (mozgássérült), H (elhunyt), K (elköltözött). Feltételezhetően ez alapján készítették el és frissítették a pártközpontban azt az adatbázist, melyet a mozgósításban hasznosítottak. A telex.hu információi szerint alaposan megvizsgálta a Fidesz adatkezelését a Hatóság, és több pontban is hiányosságot tártak fel.

Kérem szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni számomra a Kubatov-lista adatkezlésével összefüggő vizsgálatuk megállapításait tartalmazó állásfoglalást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 1.

Üdvözlettel:

Hanga János

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét.

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hanga János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.