A Közlekedés Kft. hatásvizsgálati az újlipótvárosi szuperblokk kialakításáról

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 'Beszámoló az Újlipótváros közlekedésbiztonságát szolgáló mobilitási terv cselekvési programjának megvalósulásáról, javaslat a további feladatokra' című dokumentumban hivatkozott, a Közlekedés Kft. által az újlipótvárosi szuperblokk kialakításáról készített teljes hatásvizsgálati anyagot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 11.

Üdvözlettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Szabó Tamás, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

1 Melléklet

Marinov Péter úr

részére

 

Tisztelt Adatkérő!

Az újlipótvárosi szuperblokk kialakításával kapcsolatban megküldött
közérdekű adatkérésére az alábbi választ adom.

Az Ön által hivatkozott tanulmány a Közlekedés Kft. azon szerződése
alapján készült szakmai anyag, melyre vonatkozóan ez év folyamán közérdekű
adatkérést nyújtott be, és amely adatkéréssel kapcsolatban a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása jelenleg folyamatban
van. Kérem szíves türelmét, amíg a vizsgálat lezárul.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Vezérigazgatóság

[1]www.kozszolgaltato.bp13.hu

 

 

_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [2]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.kozszolgaltato.bp13.hu/
2. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Tisztelt Szabó Tamás!

Az adatkérésem a BKK-nak az újlipótvárosi forgalomcsökkentésre tett és Önöknek 2020. augusztus folyamán megküldött javaslat véleményezésére felkért szervezetek közül a Közlekedés Kft. által elkészített értékelésre irányul. Ebben az anyagban a Közlekedés Kft. vizsgálta többek között a BKK által felvázolt, ún. szuperblokk helyi forgalomra gyakorolt hatását.

Én ezt az idén készített vizsgálati, értékelési, véleményezési anyagot kértem Önöktől. Az eléggé megtévesztő, hogy Önök ezt az Újlipótvárosi Mobilitási Terv felülvizsgálatában a 2018-2019-ben elvégzett feladatok között hivatkozzák, miközben abban az időszakban még szó nem volt szuperblokk-típusú forgalomszervezésről. Ettől még azonban Ön is tudja, miről van szó.

A NAIH-nál folyamatban lévő ügynek nem ez a tárgya, hanem egy másik, 2019-ben szintén a Közlekedés Kft. által készített anyag, de ezt, kérem, ne keverje ide.

Kérem tehát, hogy az adatkérés tárgyának megfelelően, a Közlekedés Kft. által az ún. újlipótvárosi szuperblokk BKK által javasolt kialakításáról idén augusztusban vagy szeptemberben készített hatástanulmányát, véleményét, értékelését - nevezzék akárhogy - megküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

Szabó Tamás, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatkérő!

Pontosított adatkérésére csatolom a Közlekedés Kft. által a BKK által tervezett forgalomcsillapítási projekthez készített szakmai véleményt.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Marinov Péter" <[FOI #15868 email]>
Címzett: "Szabó Tamás" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2020. Október 26. 10:32:37
Tárgy: Internal review of Közérdekű adatigénylés - A Közlekedés Kft. hatásvizsgálati az újlipótvárosi szuperblokk kialakításáról - XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Szabó Tamás!

Az adatkérésem a BKK-nak az újlipótvárosi forgalomcsökkentésre tett és Önöknek 2020. augusztus folyamán megküldött javaslat véleményezésére felkért szervezetek közül a Közlekedés Kft. által elkészített értékelésre irányul. Ebben az anyagban a Közlekedés Kft. vizsgálta többek között a BKK által felvázolt, ún. szuperblokk helyi forgalomra gyakorolt hatását.

Én ezt az idén készített vizsgálati, értékelési, véleményezési anyagot kértem Önöktől. Az eléggé megtévesztő, hogy Önök ezt az Újlipótvárosi Mobilitási Terv felülvizsgálatában a 2018-2019-ben elvégzett feladatok között hivatkozzák, miközben abban az időszakban még szó nem volt szuperblokk-típusú forgalomszervezésről. Ettől még azonban Ön is tudja, miről van szó.

A NAIH-nál folyamatban lévő ügynek nem ez a tárgya, hanem egy másik, 2019-ben szintén a Közlekedés Kft. által készített anyag, de ezt, kérem, ne keverje ide.

Kérem tehát, hogy az adatkérés tárgyának megfelelően, a Közlekedés Kft. által az ún. újlipótvárosi szuperblokk BKK által javasolt kialakításáról idén augusztusban vagy szeptemberben készített hatástanulmányát, véleményét, értékelését - nevezzék akárhogy - megküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

idézett részek megjelenítése

Közszolgáltató, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

3 Melléklet

Tisztelt Marinov Úr!

 

Kérése szerint.

 

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

 

Tisztelt Szabó Tamás!

Az adatkérésem a BKK-nak az újlipótvárosi forgalomcsökkentésre tett és
Önöknek 2020. augusztus folyamán megküldött javaslat véleményezésére
felkért szervezetek közül a Közlekedés Kft. által elkészített értékelésre
irányul. Ebben az anyagban a Közlekedés Kft. vizsgálta többek között a BKK
által felvázolt, ún. szuperblokk helyi forgalomra gyakorolt hatását.

Én ezt az idén készített vizsgálati, értékelési, véleményezési anyagot
kértem Önöktől. Az eléggé megtévesztő, hogy Önök ezt az Újlipótvárosi
Mobilitási Terv felülvizsgálatában a 2018-2019-ben elvégzett feladatok
között hivatkozzák, miközben abban az időszakban még szó nem volt
szuperblokk-típusú forgalomszervezésről. Ettől még azonban Ön is tudja,
miről van szó.

A NAIH-nál folyamatban lévő ügynek nem ez a tárgya, hanem egy másik,
2019-ben szintén a Közlekedés Kft. által készített anyag, de ezt, kérem,
ne keverje ide.

Kérem tehát, hogy az adatkérés tárgyának megfelelően, a Közlekedés Kft.
által az ún. újlipótvárosi szuperblokk BKK által javasolt kialakításáról
idén augusztusban vagy szeptemberben készített hatástanulmányát,
véleményét, értékelését - nevezzék akárhogy - megküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

idézett részek megjelenítése

Közszolgáltató, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Marinov Úr!

 

Kérése szerint.

 

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

 

From: Közszolgáltató <[XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. request email]>
Sent: Friday, November 13, 2020 2:09 PM
To: '[FOI #15868 email]'
<[FOI #15868 email]>
Subject: Re: Internal review of Közérdekű adatigénylés - A Közlekedés Kft.
hatásvizsgálati az újlipótvárosi szuperblokk kialakításáról - XIII.
Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

Tisztelt Marinov Úr!

 

Kérése szerint.

 

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

 

Tisztelt Szabó Tamás!

Az adatkérésem a BKK-nak az újlipótvárosi forgalomcsökkentésre tett és
Önöknek 2020. augusztus folyamán megküldött javaslat véleményezésére
felkért szervezetek közül a Közlekedés Kft. által elkészített értékelésre
irányul. Ebben az anyagban a Közlekedés Kft. vizsgálta többek között a BKK
által felvázolt, ún. szuperblokk helyi forgalomra gyakorolt hatását.

Én ezt az idén készített vizsgálati, értékelési, véleményezési anyagot
kértem Önöktől. Az eléggé megtévesztő, hogy Önök ezt az Újlipótvárosi
Mobilitási Terv felülvizsgálatában a 2018-2019-ben elvégzett feladatok
között hivatkozzák, miközben abban az időszakban még szó nem volt
szuperblokk-típusú forgalomszervezésről. Ettől még azonban Ön is tudja,
miről van szó.

A NAIH-nál folyamatban lévő ügynek nem ez a tárgya, hanem egy másik,
2019-ben szintén a Közlekedés Kft. által készített anyag, de ezt, kérem,
ne keverje ide.

Kérem tehát, hogy az adatkérés tárgyának megfelelően, a Közlekedés Kft.
által az ún. újlipótvárosi szuperblokk BKK által javasolt kialakításáról
idén augusztusban vagy szeptemberben készített hatástanulmányát,
véleményét, értékelését - nevezzék akárhogy - megküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

idézett részek megjelenítése