A koronavírus járvány alatti áfa kiutalási határidő teljesítése

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Varga Mihály miniszter úr által elrendelt gyosított áfa kiutalás teljesítésének statisztikai adatait. Ezen belül küldjék meg, hogy mekkora összeget utaltak ki a miniszteri közlésnek megfelelő határidőben 2020-ban és 2021 során (egy választott dátummal), és mennyit késve, a következő bontásban:
20 nap,
30 nap,
45 nap,
75 nap,
75 napon túl.

Az adatokat célszerű megbontani az miniszter úr által közölt KKV státusz szerint is, amely adatot az adóhatóság szintén gyűjt, bár ennek a besorolásnak számos buktatója van (az utólag derül ki, és az Európai Únió Bizottsága szerint egy tulajdonosváltással azonnal megváltozhat).

A válaszadás során törekedjenek a közérdekű adatot úgy bemutatni, hogy az alkalmas legyen annak a következtetésnek a levonására, hogy az adóhatóság mennyire tartotta be a miniszteri közlést.

A statisztikában szerepeljenek az átvezetési kérelemre teljesített kiutalások (2017 és 2117-es kérelmekre), és szerepeljen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 17.

Üdvözlettel:

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment