A KKM vezetőinek külföldi utazásai / Trips abroad by the heads of the KKM

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a válaszadásukat megelőző egy esztendőben,
1. válaszadásuk időpontjáig a külgazdasági és külügyminiszter úr mely külföldi országba, mikor, milyen járművel és hány fős kísérettel látogatott el; továbbá
2. a Külgazdasági és Külügyminisztérium mely vezetője (helyettes államtitkári szintig bezárólag) mikor, milyen járművel és hány fős kísérettel látogatott el Ukrajnába, illetve Oroszországba.
Válaszukat kérem olvasható, tagolt formában, MS Word vagy Excel formátumban megküldeni szíveskedjenek. Amennyiben a válaszadásuk határidejét valamely vészhelyzetre történő hivatkozással meg kívánják hosszabítabi, úgy kérem, hogy azt - az Alkotmánybíróság döntésének megfelelően - a konkrét vészhelyzeti feladatuk megadásával tegyék meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 26.

Üdvözlettel:

Sebestyén Miklós

x x x

Dear Ministry of Foreign Affairs and Trade!

Pursuant to Section 28 (1) of Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-Determination and Freedom of Information (hereinafter: Infotv.), I hereby submit the following data request.

Please kindly send me an electronic copy of this request in the year preceding your reply,
1. up to the date of your reply, to which foreign country, when, in which vehicle and with how many persons the Minister of the Ministry of Foreign Affairs and Trade visited; and
2. which Head of the Ministry of Foreign Affairs and Trade (up to the level of Deputy State Secretary) visited Ukraine and Russia, when, in which vehicle and with how many persons.
Please send your reply in a legible, structured MS Word or Excel format.
If you wish to extend the deadline for your reply by referring to an emergency situation, please do so by indicating your specific emergency mission, in accordance with the decision of the Constitutional Court.

Pursuant to Article 30(2) of the Information Act, please kindly send me the copies and other information requested by electronic means to the sender's e-mail address.
If the requested data cannot be sent by e-mail for any reason, please upload them on the website kimittud.atlatszo.hu.

Pursuant to paragraphs (3) and (5) of Article 29 of the Infotv., compensation for the costs of fulfilling my data request may only be determined if the fulfilment of the data request involves a disproportionate use of the human resources necessary for the performance of the basic activities of the body performing public tasks. In such a case, the controller shall be entitled to determine the cost of the labour input related to the fulfilment of the data request as a compensation. Please inform me in advance, by electronic means, if you intend to charge a fee for the copies of documents requested. In this case, please include a list of the documents, the number of pages per document, the amount of labour required to comply with the request and the hourly rate.

If you consider only part of the requested data to be accessible, please send it to me together with a partial refusal of the data request pursuant to Section 30 (1) of the Data Protection Act.

Please note that, pursuant to Resolution No. NAIH/2015/4710/2/V of the National Authority for Data Protection and Freedom of Information, the present data request cannot be refused on the basis of Section 29(1b) of the Infotv. According to the NAIH Resolution, the data controller may not request the provision of further data, nor is it entitled to verify the identity.

Thank you in advance for your helpful cooperation.

Date: 26 January 2023.

Yours sincerely:

Miklós Sebestyén.

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Melléklet

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Melléklet

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

idézett részek megjelenítése

Sebestyén Miklós hozzászólt ()

Szijjártó Péter KKM miniszter

2 0 2 2
január 31. és február 1. között Oroszországba. 8 fő.
február 2-án az Ománi Szultanátusba. 43 fő. amelyből 23 fő üzleti delegáció.
február 2. és február 3. között Azerbajdzsánba. 41 fő. amelyből 23 fő üzleti delegáció.
február 7-én Szerbiába. 9 fő.
február 9-én Franciaországba. 9 fő.
február 14-én Romániába. 11 fő.
február 15. és február 16. között az Egyesült Arab Emírségekbe. 15 fő.
február 21- én Belgiumba. 8 fő.
február 21. és február 22. között Svédországba. 11 fő.
február 23-án Egyiptomba. 66 fő. amelyből 49 fő üzleti delegáció.
február 23. és február 24. között Bahreinbe. 64 fő. amelyből 44 fő üzleti delegáció.
február 25-én Belgiumba. 8 fő.
február 26. és február 27. között az Amerikai Egyesült Államokba. 7 fő.
február 27-én gépkocsival Ukrajnába. 22 fő.
február 28-án Koszovóba. 8 fő. március 2-án Svájcba. 8 fő.
március 4-én Belgiumba. 8 fő.
március 8-án az Egyesült Királyságba. 9 fő.
március 9-én Szerbiába. 10 fő.
március 11-én gépkocsival Szlovákiába. 13 fő.
március 19-én Szerbiába. 7 fő.
március 21-én Belgiumba. 8 fő.
március 23-án Svájcba. 10 fő.
március 23. és március 24. között Belgiumba. 7 fő.
március 24. és március 26. között az Amerikai Egyesült Államokba. 7 fő.
március 31-én gépkocsival Szlovákiába. 12 fő.
április S-én Bosznia-Hercegovinába. 13 fő.
április 6. és április 7. között Belgiumba. 10 fő.
április 11-én Luxemburgba. 8 fő.
április 12-én Csehországba. 8 fő.
április 14-én Romániába. 9 fő.
április 19-én Törökországba. 10 fő.
április 26-án gépkocsival Szerbiába. 14 fő.
április 26. és április 27. között az Amerikai Egyesült Államokba. 7 fő.
április 28-án Horvátországba. 12 fő.
április 29-én Szlovéniába. 9 fő.
május 2. és május 3. között Kazahsztánba. 14 fő.
május 3-án Kirgizisztánba. 14 fő.
május 3. és május 4. között Üzbegisztánba. 15 fő.
május 4. és május 5. között Törökországba. 18 fő.
május 5-én Lengyelországba. 19 fő.
május 10-én Belgiumba. 9 fő.
május 10. és május 11. között Spanyolországba. 9 fő.
május 11-én Marokkóba. 11 fő.
május 13-án Romániába. 12 fő.
május 15-én Németországba. 8 fő.
május 16-án Belgiumba. 8 fő.
május 18. és május 19. között az Amerikai Egyesült Államokba. 8 fő.
május 20-án Olaszországba. 10 fő.
május 23-án Svájcba. 8 fő.
május 26. és május 27. között Indiába. 42 fő, amelyből 25 fő üzleti delegáció.
május 31-én Horvátországba. 7 fő.
június 1. és június 2. között Azerbajdzsánba. 10 fő.
június 9-én Franciaországba. 9 fő.
június 10-én Szerbiába. 16 fő.
június 13-án Csehországba. 8 fő.
június 13-én Szerbiába. 11 fő.
június 14-én Svájcba. 9 fő.
június 15- én Montenegróba. 12 fő.
június 20-án Luxemburgba. 9 fő.
június 22-én Görögországba. 11 fő.
június 24-én Grúziába. 12 fő.
június 27-én Luxemburgba. 11 fő.
június 28. és június 30. között Spanyolországba. 10 fő.
június 30. és július 1. között Törökországba. 17 fő.
július 1-jén Bosznia-Hercegovinába. 11 fő.
július 4-én gépkocsival Szerbiába. 12 fő.
július 4. és július 5. között az Egyesült Királyságba. 14 fő.
július 8- án Svájcba. 11 fő.
július 12-én Romániába. 12 fő.
július 14-én Ausztriába. 13 fő.
július 18-án Belgiumba. 9 fő.
július 18. és július 21. között az Amerikai Egyesült Államokba. 9 fő.
július 21-én Oroszországba. 12 fő.
július 26-án Belgiumba. 10 fő.
július 27. és július 28. között gépkocsival Ausztriába. 9 fő.
augusztus 1. és augusztus 3. között az Amerikai Egyesült Államokba. 8 fő.
augusztus 29-én Szlovéniába. 9 fő.
augusztus 29. és augusztus 31. között Csehországba. 11 fő.
szeptember 2-án Szerbiába. 11 fő.
szeptember 6. és szeptember 7. között Argentínába. 11 fő.
szeptember 7. és szeptember 8. között Peruba. 10 fő.
szeptember 9-én Belgiumba. 9 fő.
szeptember 12-én Csehországba. 9 fő.
szeptember 13-án Litvániába. 12 fő.
szeptember 16-án Szerbiába. 8 fő.
szeptember 19. és szeptember 25. között az Amerikai Egyesült Államokba. 12 fő.
szeptember 26-án Ausztriába. 12 fő.
szeptember 28-án Kazahsztánba. 11 fő.
szeptember 29-én Thaiföldre. 9 fő.
szeptember 30-án Belgiumba. 8 fő.
október 6-án Szerbiába. 14 fő.
október 7-én Montenegróba. 8 fő.
október 10-én Németországba. 9 fő.
október 11-én Svájcba. 8 fő.
október 12-én Csehországba. 12 fő.
október 12. és október 13. között Oroszországba 12 fő.
október 17-én Luxemburgba. 8 fő.
október 24-én Ciprusba. 9 fő.
október 25-én Luxemburgba. 8 fő.
október 26. és október 27. között az Amerikai Egyesült Államokba. 9 fő.
október 27-én Argentínába. 10 fő.
október 28. és október 29. között az Amerikai Egyesült Államokba. 8 fő.
november 2-án Jordániába. 11 fő.
november 4-én Marokkóba. 11 fő.
november 7-én Bulgáriába. 12 fő.
november 8. és november 9. között a Maldív-szigetekre. 8 fő.
november 9. és november 11. között Üzbegisztánba. 85 fő. amelyből 66 fő üzleti delegáció.
november 14-én Belgiumba. 7 fő.
november 16-án Szerbiába. 9 fő.
november 18-án Németországba. 10 fő.
november 21- én Ausztriába. 10 fő.
november 21-én Oroszországba. 10 fő.
november 22-én Franciaországba. 11 fő.
november 24-én Spanyolországba. 10 fő.
november 24-én Belgiumba. 9 fő.
november 25-én Belgiumba. 7 fő.
november 28-án az Egyesült Királyságba. 11 fő.
november 29. és november 30. között Romániába. 11 fő.
december 1-jén Svájcba. 9 fő.
december 1-jén Lengyelországba. 10 fő.
december 2- án Szlovéniába. 9 fő.
december 5. és december 6. között és gépkocsival Szlovákiába. 10 fő.
december 6. és december 7. között Olaszországba. 12 fő.
december 12. és december 13. között Belgiumba. 12 fő.
december 14-én Katarba. 11 fő.
december 16-án Máltára. 9 fő.
december 17-én Romániába. 7 fő.
december 19-én Belgiumba. 12 fő.
december 20. és december 21-én Dél-Koreába. 11 fő.

2 0 2 3
január 12-én Libanonba. 13 fő.
január 16-án Bulgáriába. 12 fő.
január 17-én Svájcba. 11 fő.
január 18-án Kubába. 12 fő.
január 18. és január 19. között Ecuadorba. 11 fő.
január 19. és január 21. között Mexikóba. 13 fő.
január 23-án Belgiumba. 7 fő.
január 25-én a Vatikánba. 11 fő.
január 25. és január 27. között az Amerikai Egyesült Államokba. 8 fő.

Magyar Levente miniszterhelyettes
2022. február 18-án hivatali kisbusszal Ukrajnába 5 fő.
2022. február 27-én delegáció tagjaként hivatali gépkocsival Ukrajnába.
2022. július 18. és 2022. július 21. között hivatali kisbusszal Ukrajnába 3 fő.
2022. november 10. és 2022. november 11. között hivatali kisbusszal Ukrajnába 5 fő.
2022. december 7. és 2022. december 8. között hivatali kisbusszal Ukrajnába 5 fő.

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár
2022. február 18-án delegáció tagjaként hivatali gépkocsival Ukrajnába.

Menczer Tamás államtitkár
2022. október 7-én hivatali kisbusszal Ukrajnába 5 fő.

Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár
2022. szeptember 16-án hivatali gépkocsival Ukrajnába, az útra elkísérte öt 1 fő.

Baranyi András helyettes államtitkár
2022. január 31. és 2022. február 1. között delegáció tagjaként repülőgéppel Oroszországba.
2022. február 8. és 2022. február 10. között repülőgéppel Oroszországba.

Stifter Ádám helyettes államtitkár
2022. október 12. és 2022. október 13. között delegáció tagjaként repülőgéppel Oroszországba.
2022. október 20. és 2022. október 21. között hivatali gépkocsival Ukrajnába.

Dr. Bathó György Géza helyettes államtitkár
2022. február 10-én hivatali gépkocsival Ukrajnába.
2022. november l0. és 2022. november 12. között hivatali gépkocsival Ukrajnába, az útra elkísérte öt 1 fő.

Zombori Dóra helyettes államtitkár
2022. július 21-én delegáció tagjaként repülőgéppel Oroszországba.
2022. szeptember 13. és 2022. szeptember 15. között repülőgéppel Oroszországba 4 fő.
2022. október 12. és 2022. október 13. között delegáció tagjaként repülőgéppel Oroszországba.
2022. november 21-én delegáció tagjaként repülőgéppel Oroszországba.