Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Almási Sz., kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola támogatói szerződései

We're waiting for Almási Sz. to read a recent response and update the status.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvánnyal kötött támogatási szerződéseket a 2019-es, 2020-as, 2021-es és 2022-es években‚
- az alapítvány számára biztosított támogatások pályázati feltételrendszerének dokumentációját,
- dokumentációt arról, hogy a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány milyen feltételek mentén és milyen vállalásokat téve nyerte el ezeket a támogatásokat 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben,
- illetve, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány által elnyert 2019-es, 2020-as, 2021-es és 2022-es támogatások céljainak gyakorlati megvalósításának utánkövetéséről szóló dokumentációkat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 21.

Üdvözlettel:

Almási Sz.

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/2483-1/2022/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Almási Sz.

részére

[1][FOI #19749 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvánnyal kötött támogatási
szerződéseket a 2019-es, 2020-as, 2021-es és 2022-es években‚

- az alapítvány számára biztosított támogatások pályázati
feltételrendszerének dokumentációját,

- dokumentációt arról, hogy a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola
Alapítvány milyen feltételek mentén és milyen vállalásokat téve nyerte el
ezeket a támogatásokat 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben,

- illetve, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány által
elnyert 2019-es, 2020-as, 2021-es és 2022-es támogatások céljainak
gyakorlati megvalósításának utánkövetéséről szóló dokumentációkat.”

 

Tájékoztatom, hogy igényének határidőben való teljesítése veszélyeztetné
az Emberi Erőforrások Minisztériuma veszélyhelyzeti kormányrendeletekben
foglalt feladatai határidőben történő ellátását, így az igénynek vagy az
igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés megküldésének - a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) és (6)
bekezdése alapján - 45 napon belül teszek eleget.  

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. március 8.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

Iktatószám: II/2483-2/2022/ADATVED                     

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

 

Almási Sz.

részére

[1][FOI #19749 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvánnyal kötött támogatási
szerződéseket a 2019-es, 2020-as, 2021-es és 2022-es években‚

- az alapítvány számára biztosított támogatások pályázati
feltételrendszerének dokumentációját,

- dokumentációt arról, hogy a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola
Alapítvány milyen feltételek mentén és milyen vállalásokat téve nyerte el
ezeket a támogatásokat 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben,

- illetve, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány által
elnyert 2019-es, 2020-as, 2021-es és 2022-es támogatások céljainak
gyakorlati megvalósításának utánkövetéséről szóló dokumentációkat.”

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésében kért dokumentumok kapcsán
iratbetekintést biztosítunk. Kérem, hogy az iratbetekintésre Önnek
megfelelő időpontról a [2][EMMI request email] elektronikus levélcímen
tájékoztatni szíveskedjen.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. április 8.

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Almási Sz., kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.