A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-vel kötött szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-vel kötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 11.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Polgári Magyarországért Alapítvány, Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2 Attachments

Tisztelt Kálmán Mihály Úr!

2015. április 11-én küldött levelére válaszolva, mellékelten megküldjük a
Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. 2013. és 2014. évi Támogatási
Szerződésének scannelt változatát.

Üdvözlettel:

Polgári Magyarországért Alapítvány
1013 Budapest, Pauler u. 11.
Telefon: 391-4880
Fax: 391-4889
[1][Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány request email]

FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE
A jelen üzenetben található információk bizalmasak és az ügyvédi
titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a
címzettje, felhívjuk, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása,
terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos. Ha az
üzenetet tévedésből kapta, kérjük, hogy haladéktalanul értesítsen
bennünket a + 36 1 391-4880-as telefonszámon, illetve a küldőt a fenti
e-mail címen, majd törölje/semmisítse meg a kapott dokumentumot.

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE
The information contained in this communication is confidential and may be
legally privileged. It is intended solely for the use of individual or
entity to whom it is addressed and those authorized to receive it. If you
are not the intended recipient, you are hereby notified that any
disclosure,copying or distribution hereof, or action taken in reliance on
the contents of this transmission is strictly prohibited. If you have
received this communication in error, please immediately notify us by
telephone at 36 1 391-4880 or email the sender, then delete/destroy the
received document.

References

Visible links
1. mailto:[Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány request email]