Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. megfelelési tanácsadójának nevét és elérhetőségeit (egyik sem található meg a honlapjukon). Ennek hiányában az ellenőrzési szerveket és elérhetőségeiket. Tegnap a Zsigmond tér 8. társasház közgyűlésén a kerület ismételten megakadályozta, hogy hangfelvétel készülhessen, így - évek óta - akadályozza az átlátható, prudens működést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 24.

Üdvözlettel:

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Pintér István úr!

 

Hivatkozással 2024. április 24-én Budapest II. Kerületi Polgármesteri
Hivatalnak küldött közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-re vonatkozó adatkérés tekintetében az
adatgazda a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt, ezért kérem, hogy a
https://www.vf2.hu/

honlap szereplő elérhetőségen a gazdasági társaságot megkeresni
szíveskedjen.

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy 2023. április 24-én ugyanebben a tárgykörben
beküldött adatkérése tekintetében már kapott választ a gazdasági társaság
vezérigazgatójától.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

dr. Pintér István

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. integritása'.

Miért Írták azt, hogy forduljak ahhoz a szervezethez, ami ellen panaszt jelentettem be?

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/a_ii_keruleti...

Üdvözlettel:

dr. Pintér István

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Pintér úr,

 

Hivatkozással 2024. május 5-én küldött kérdésére az alábbi tájékoztatást
adom:

 

2024. április 24-én közérdekű adatkérést és nem panaszt intézett a
Hivatalhoz, mely tekintetben tájékoztatást kapott, hogy a közérdekű
adatkérésének a kiadása tekintetében az adatgazda a II. kerületi
Városfejlesztő Zrt., akinek egyúttal az elérhetősége is közölve lett
Önnel.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]