A II. kerületi Önkormányzat társasházi tulajdonainak kimutatása.

dr. Pintér István made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

dr. Pintér István

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2022. augusztus 31-én adatkéréssel fordultam a II. kerületi Városfejlesztő Zrt-hez, melytől mind a mai napig nem kaptam választ.
Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat: a II. kerületi társasházakban 2022. január 1-én és 2023. január 1-én meglévő önkormányzati tulajdonok tulajdoni aránya, cím szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 20.

Üdvözlettel:

dr. Pintér István

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt adatkérő,

 

Mellékelten küldöm a 2023. május 20-án a Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatalhoz érkezett közérdekű adatkérésre a Városfejlesztő
kezelésében lévő ingatlanok társasházai és az abban lévő önkormányzati
tulajdoni hányadok táblázatba foglalt adatait.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

dr. Pintér István

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'A II. kerületi Önkormányzat társasházi tulajdonainak kimutatása.'.

A II. kerületi Önkormányzat a kerületi társasházakban meglévő tulajdonait két időpontban kértem. Ennek oka az volt, hogy ellenőrizni tudjam a két időpontok közötti vagyoncsökkenést, vagy vagyonnövekedést. Mivel az Önkormányzat csak egy időpontra adta meg az adatokat, így ellehetetlenítette az ellenőrzést.
Kérem az eredeti kérésemnek megfelelő adatszolgáltatást.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/a_ii_keruleti...

Üdvözlettel:

dr. Pintér István

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással 2023. május 24-én küldött adatkérésére tájékoztatom, hogy az
aznap II. kerületi Hivatal által megküldött kimutatás azért csak egy
időállapotot (a hatályosat) tartalmazza, mert csak ilyen adatbázissal
rendelkezünk, nincs különböző időpontokra lekérhető, Ön által kért
adatokra vonatkozó adatbázisunk, melyre jogszabály sem kötelez.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]