Tisztelt Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Hivatal folyamatait leíró, szabályozó dokumentumokat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 28.

Üdvözlettel: Magosányi Árpád

Ismét elküldtük a kérést a Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címre.

Tisztelt Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A "hivatal folyamatai" tárgyú közérdekű adatigénylésem megválaszolása késik. Önöknek a közérdekű adatigénylésekre általában azonnal kell válaszolniuk, és a törvény által megszabott legutolsó határidő is 2012. június 12.-e lett volna.
Kérem mulasztásukat a lehető legsürgősebben pótolják.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Ismét elküldtük a kérést a Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címre, új kapcsolattartási cím használatával.

Veres Erika, Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztel Magosányi Úr!

 

 

Mellékelten megküldöm  az Ön által kért a Hivatal folyamatait leíró,
szabályozó dokumentumokat.

 

 

Tisztelettel

 

Dr Guba Zsolt

jegyző

 

Tisztelt Veres Erika!

A kért információkat köszönettel megkaptam.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád