A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia a nappali ellátás fejlesztésére vonatkozó javaslatának körülményei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 591/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” című dokumentum azon javaslatával összefüggésben, miszerint a kerületi önkormányzatok vizsgálják meg a hajléktalan emberek nappali ellátásának bővítése lehetőségét a város forgalmas közlekedési csomópontjainak a közvetlen közelében” (109. old.):

1. A javaslat hátterében milyen elképzelés van arról, hogy ki finanszírozza ezt a fejlesztést?

2. A Főpolgármesteri Hivatal hogyan tervezi a fejlesztés koordinálását? Milyen érdekeltség alapján lehetnének nyitottak az egyes kerületek, hogy megvalósuljon a javasolt fejlesztés?

3. Hogyan gondolják kezelni a javaslat megvalósítása során azt a több esetben ismertté vált problémát, miszerint a kerületi polgármesterek egy része - az újraválasztásának minél nagyobb valószínűségét keresve - ellenzi a fedél nélkül élő emberek számára nyújtott szolgáltatások fejlesztését a vezetése alatt lévő kerületben, és legfejlebb azt támogatja, hogy egy másik kerületben valósuljon meg a fejlesztés, az ottani polgármester és a főpolgármester politikai kockázatára?

4. Milyen támogatást tapasztaltak és milyen észrevételeket kaptak a kerületi önkormányzatoktól, a forgalmas közlekedési csomópontok közvetlen közelében bővített nappali ellátás javaslattal kapcsolatban, az 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat határozat szerinti egyeztetések során?

5. Van-e információjuk arról, mely kerületi önkormányzatok végeztek ebben a ciklusban fejlesztést a kötelező nappali melegedő szolgáltatás korábban hiányzó kritériumainak való megfelelés céljából? Van-e a főváros területén nappali melegedőként finanszírozott létesítmény, amellyel valamely kerületi önkormányzat a kötelező ellátás keretében szerződik, de nem felel meg a jogszabályi minimumfeltételeknek?

Ennek a kérdésemnek a hátterében az van, hogy a jelenlegi önkormányzati ciklus elejéről ismerek ilyen eseteket, aminek oka szintén lehet a politikai érdekeltség a rosszabb minőségű szolgáltatásban és az igénybevétel másik kerület felé terelésében. A fővárosi stratégia megvalósítása egyik alapfeltételének tartom, hogy a kerületi polgármestereknek érdemesebb legyen a kötelező nappali ellátást legalább a jogszabályi minimum szintjén teljesíteni, mint a jogszabályt megsérteni, mert csak így reális számítani a kerületek együttműködésére egymással és a fővárossal.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 26.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis Lajos!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 27061/2023-as érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Mihókné dr. Kovácsházy Nóra, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul csatoltan megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét.

 

 

Üdvözlettel:

 

M. dr. Kovácsházy Nóra

irodavezető

belsőkontroll-koordinátor

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

telefon: +36 1 999 9349

mobil: +36 30 523 7677

e-mail: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal, kedves Mihókné dr. Kovácsházy Nóra!

Nagyon köszönöm a megküldött válaszaikat és a vele járó munkájukat!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos