A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia a nappali ellátás fejlesztésére vonatkozó javaslatának körülményei

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 591/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” című dokumentum azon javaslatával összefüggésben, miszerint a kerületi önkormányzatok vizsgálják meg a hajléktalan emberek nappali ellátásának bővítése lehetőségét a város forgalmas közlekedési csomópontjainak a közvetlen közelében” (109. old.):

1. A javaslat hátterében milyen elképzelés van arról, hogy ki finanszírozza ezt a fejlesztést?

2. A Főpolgármesteri Hivatal hogyan tervezi a fejlesztés koordinálását? Milyen érdekeltség alapján lehetnének nyitottak az egyes kerületek, hogy megvalósuljon a javasolt fejlesztés?

3. Hogyan gondolják kezelni a javaslat megvalósítása során azt a több esetben ismertté vált problémát, miszerint a kerületi polgármesterek egy része - az újraválasztásának minél nagyobb valószínűségét keresve - ellenzi a fedél nélkül élő emberek számára nyújtott szolgáltatások fejlesztését a vezetése alatt lévő kerületben, és legfejlebb azt támogatja, hogy egy másik kerületben valósuljon meg a fejlesztés, az ottani polgármester és a főpolgármester politikai kockázatára?

4. Milyen támogatást tapasztaltak és milyen észrevételeket kaptak a kerületi önkormányzatoktól, a forgalmas közlekedési csomópontok közvetlen közelében bővített nappali ellátás javaslattal kapcsolatban, az 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat határozat szerinti egyeztetések során?

5. Van-e információjuk arról, mely kerületi önkormányzatok végeztek ebben a ciklusban fejlesztést a kötelező nappali melegedő szolgáltatás korábban hiányzó kritériumainak való megfelelés céljából? Van-e a főváros területén nappali melegedőként finanszírozott létesítmény, amellyel valamely kerületi önkormányzat a kötelező ellátás keretében szerződik, de nem felel meg a jogszabályi minimumfeltételeknek?

Ennek a kérdésemnek a hátterében az van, hogy a jelenlegi önkormányzati ciklus elejéről ismerek ilyen eseteket, aminek oka szintén lehet a politikai érdekeltség a rosszabb minőségű szolgáltatásban és az igénybevétel másik kerület felé terelésében. A fővárosi stratégia megvalósítása egyik alapfeltételének tartom, hogy a kerületi polgármestereknek érdemesebb legyen a kötelező nappali ellátást legalább a jogszabályi minimum szintjén teljesíteni, mint a jogszabályt megsérteni, mert csak így reális számítani a kerületek együttműködésére egymással és a fővárossal.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 26.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis Lajos!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 27061/2023-as érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Mihókné dr. Kovácsházy Nóra, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul csatoltan megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét.

 

 

Üdvözlettel:

 

M. dr. Kovácsházy Nóra

irodavezető

belsőkontroll-koordinátor

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

telefon: +36 1 999 9349

mobil: +36 30 523 7677

e-mail: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal, kedves Mihókné dr. Kovácsházy Nóra!

Nagyon köszönöm a megküldött válaszaikat és a vele járó munkájukat!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos