A Farkashegyi Repülőtér üzemeltetője által az Önkormányzatnak küldött, a lakossági panaszt érintő válasza

Az igénylés sikeres volt.

Parlagfü Pollen No Egyesület

Tisztelt Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Farkashegyi Repülőtér üzemeltetője által az Önkormányzatnak küldött válaszlevelet a Budakeszi lakott területei feletti motoros repülések korlátozásának feloldását eredményező 2016-os Reptéri Rend változásról és a megnövekedett zajártalom miatti lakossági panaszokkal kapcsolatos álláspontjáról.

indoklás:
Csoportos lakossági megkeresésre 2018.dec.10-én kelt KF/2004-2/2018 válaszul küldött iktatószámú levelükben írták, hogy a Farkashegyi Repülőteret üzemeltető MÁV Sportrepülő Egyesülethez fordultak írásbeli állásfoglalás kérésével és hogy a válaszról az 50. munkahéten tájékoztatnak minket. Ez a tájékoztatás a mai napig nem érkezett meg. Kérjük az Egyesület álláspontjának megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 25.

üdvözlettel: Budakeszi lakosok

Szauter Anikó, Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatkérők!

Dr. Szelenczy Gabriella jegyző asszony megbízásából mellékletként csatolom az Önök által közérdekű adatkérés keretében igényelt dokumentum szkennelt változatát.

Üdvözlettel:

dr. Szauter Anikó
titkársági csoportvezető

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Titkársági Csoport
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
06(23)535-710/114 mellék
[email address]

idézett részek megjelenítése

Parlagfü Pollen No Egyesület hozzászólt ()

Tisztelt Jegyzö Asszony, tisztelt Önkormányzat!

Köszönjük korrekt adatszolgáltatásukat és együttmüködésüket a jelzett probléma megoldásában. Kérjük adják át a MÁV Sportrepülö Egyesület részére is köszönetünket konstruktív hozzáállásukért. Nagyon reméljük, hogy a tervezett változás mielöbb életbe lép és hogy az abban foglaltak betartásra kerülnek.

üdvözlettel: az érintett lakosok.