A Dér Csaba elleni vádirat és a tárgyalásainak jegyzőkönyvei

Az igénylést elutasította a(z) Fővárosi Főügyészség.

Tisztelt Fővárosi Főügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2018. november 15-én európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Dér Csaba gyanúsítottal szemben egy 2018 szeptemberében Budapest XV. kerületében elkövetett emberölés miatt. Idő közben Dér Csabát 2019. március 1-jén Prágában elfogták, és július 18-án a TEK közreműködésével Magyarországra szállították.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő dokumentumokat:

- azokat a vádiratokat, amelyekben Dér Csaba gyanúsítottként szerepel;

továbbá

- az összes eddigi tárgyalás jegyzőkönyvét, amelyben Dér Csaba vádlottként szerepel;

továbbá

- a Dér Csaba ügyében eddig született határozatokat és döntéseket, illetve azok dokumentumait;

továbbá

- Dér Csaba kihallgatásának jegyzőkönyvét a belgrádi Nebojša M. meggyilkolásával kapcsolatban és a hozzá tartozó dokumentumokat, beleértve a szerb hatóságok kihallgatással kapcsolatos kérelmét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 15.

Üdvözlettel:

Gyurkovics Virág

Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatja, hogy a(z) [FOI #13903 email] címről küldött "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A Dér Csaba elleni vádirat és a tárgyalásainak jegyzőkönyvei" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2020.01.15. 18:08:59-kor megérkezett.

Fővárosi Főügyészség

1 Attachment