Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
A Jegyzői hivatal a "Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos kérdések" című közérdekű adatigénylésemben feltett kérdésemre az alábbi választ adta:
"1. Rendelkezik a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló honlappal?”
Igen."

Telefonon történt tájékoztatás alapján azt az információt kaptam, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. honlapja még nem üzemkész, jelenleg kialakítás alatt áll. A Csepeli Városgazda honlapja (https://varosgazda.eu/) nem a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. honlapja, mivel ott az új cégről nincsen információ.

Adatigénylés:
1. Kérem küldje meg részemre a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló honlapjának elektronikus elérhetőségét.
2. Kérem küldje meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. mióta rendelkezik önálló honlappal.
3. Kérem küldje meg a szerződést, amely alapján elkészítik a a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló honlapját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 6.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet és mellékletét.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

Feladó: Vadai Attila <[1][FOI #22239 email]>
Dátum: 2023. április 6. 15:49:55 CEST
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit
Kft. honlapjának elérhetősége

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
A Jegyzői hivatal a "Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.-vel
kapcsolatos kérdések" című közérdekű adatigénylésemben feltett
kérdésemre az alábbi választ adta:
"1. Rendelkezik a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló
honlappal?”
Igen."

Telefonon történt tájékoztatás alapján azt az információt kaptam, hogy a
Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. honlapja még nem üzemkész,
jelenleg kialakítás alatt áll. A Csepeli Városgazda honlapja
([3]https://varosgazda.eu/) nem a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit
Kft. honlapja, mivel ott az új cégről nincsen információ.

Adatigénylés:
1. Kérem küldje meg részemre a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit
Kft. önálló honlapjának elektronikus elérhetőségét.
2. Kérem küldje meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási
Nonprofit Kft. mióta rendelkezik önálló honlappal.
3. Kérem küldje meg a szerződést, amely alapján elkészítik a a Csepeli
Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló honlapját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április  6.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #22239 email]

Is [5][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[6]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[7]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése