A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésével kapcsolatos 2014. évi kiadásokról

Nemzeti Sportközpontok nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nemzeti Sportközpontok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013. évi CCXXX. törvényben (Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről) meghatározott, majd az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozatban megerősített, a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésére 2014-re elkülönített 400 millió forint felhasználásának részletezését, a felhasznált források célpontjait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 5.

Üdvözlettel:

Gazsó István
szerkesztő, a Bp. Honvéd szurkolója | csak.taccs.hu | ujbozsik.taccs.hu

Titkarsag, Nemzeti Sportközpontok

Tisztelt Gazsó István!

Tekintettel arra, hogy a tavalyi évben (2014.-ben) nem történt támogatási szerződés kötés a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kapcsán, így kifizetés sem teljesült, azaz a 400 millió forintból nem került semmi finanszírozásra. A fentiekre tekintettel nem tudunk semmilyen Ön által kért dokumentációt átadni. Amennyiben bármilyen további kérdése van kérem az Emberi Erőforrások Minisztériumát megkeresni szíveskedjen, hiszen a Nemzeti Sportközpontok nem rendelkezik a forrás felett.

Üdvözlettel:

Titkárság
Nemzeti Sportközpontok
Főigazgatóság
Tel: (+36 1) 471 41 01
Fax:(+36 1) 471 41 03
Iroda: 1146 Budapest, Hermina út 49
Székhely:1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5
www.mnsk.hu

idézett részek megjelenítése