A Budakeszi Önkormányzat és a Farkashegyi Repülőtér területének bérlője és a Repülötér üzemeltetői közötti, 2015-2019 időtartamra vonatkozó szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Parlagfü Pollen No Egyesület

Tisztelt Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budakeszi Önkormányzat és a Farkashegyi Repülőtér területének bérlője és a Repülötér üzemeltetői közötti, 2015-2019 időtartamra vonatkozó szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 25.

Üdvözlettel: Budakeszi lakosok

Szauter Anikó, Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Címzettek!

Mellékletként csatolom az Önök által közérdekű adatkérés keretében igényelt iratok szkennelt változatát.

Üdvözlettel:

dr. Szauter Anikó
titkársági csoportvezető

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Titkársági Csoport
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
06(23)535-710/114 mellék
[email address]

idézett részek megjelenítése

Parlagfü Pollen No Egyesület hozzászólt ()

Tisztelt Önkormányzat!

Köszönjük a hasznos információkat és várjuk a lakott területek feletti berepülések engedélyezését érintö további két adatigénylésünkre is szíves válaszukat.

köszönettel: Budakeszi lakosok