A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felújítása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felújításának tervezett kezdetét és végét, továbbá, hogy a költözés ideje alatt az oktatás hol fog zajlani.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:
Török Attila

Tamás Ilona, KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Tisztelt Közérdekű Adatigénylő!
Az Észak- Budapesti Tankerületi Központhoz 2021.03.25. napján benyújtott
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
A Kormány 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozatának 1 § a) pontjában döntött
arról, hogy egyetért a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium teljes
rekonstrukciójával.
A határozatban a Kormány felkérte a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a
beruházáshoz kapcsolódó európai uniós forrásból megvalósuló rekonstrukció
végleges műszaki tartalmának meghatározását követően tegye meg a szükséges
intézkedéseket a teljes körű rekonstrukció megvalósítása érdekében.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében
megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet ezen fejlesztést is kiemelt
jelentőségű beruházássá minősítette.
Jelenleg az előkészítő szakaszban tart a beruházás, mely a tervek
elkészítésében, véglegesítésben és engedélyeztetésben áll.
A beruházás kezdő időpontja pontosan még nem meghatározott, számtalan
körülménytől, illetve eljárás lebonyolítástól is függ, azonban
álláspontunk szerint leghamarabb 2022. II. félévére prognosztizálható. 
 
A költözést a nyári szünet időszakában tartjuk megvalósítandónak,
mivel így az az oktatási-nevelési tevékenységet nem zavarná.
 
A rekonstrukció alatti oktatási helyszínre vonatkozóan még nem született
végleges döntés, csupán a Tankerületi-Központ részéről vizsgáltuk annak
lehetőségét, hogy ezt hol tudnánk megoldani a kerületen belül.

Üdvözlettel:

 

Tamás Ilona

tankerületi igazgató

Észak- Budapesti Tankerületi Központ

1033 Budapest Fő tér 1. 1./18.

Tel: +36-1-437-8652

Mobil: +36-30-3983-645

[1][email address]

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Török Attila <[FOI #17566 email]>
Elküldve: 2021. március 25., csütörtök 19:27
Címzett: Észak-Budapesti TKK (KK)
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
felújítása - KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ
 
Tisztelt KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felújításának tervezett kezdetét és
végét, továbbá, hogy a költözés ideje alatt az oktatás hol fog zajlani.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:
Török Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #17566 email]

Ha a(z) KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ nem a(z)
[KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése