Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő szenátus 2020. évi üléseiről az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja alapján készített eredeti jegyzőkönyvek oldalhű elektronikus másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 1.

Üdvözlettel:

Szilvási Dominik

ELTE Adatvédelem,

12 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Melléklet:

2020. évi szenátusi jegyzőkönyvek (12 db fájl)

 

                                      

 

Ön az alábbi megkereséssel fordult az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez:

 

 

„Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen működő szenátus 2020. évi üléseiről az Nftv. 12. § (7)
bekezdés i) pontja alapján készített eredeti jegyzőkönyvek oldalhű
elektronikus másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet
e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.”

 

Megkeresésére az Infotv. 26. § (1) bekezdés alapján az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Mellékelten küldjük az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 2020. évi
üléseiről készült jegyzőkönyveket.

A jegyzőkönyvekben foglalt azon személyes adatokat, amelyek nem minősülnek
közérdekből nyilvános adatnak, felismerhetetlenné tettük.

 

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 31. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel az
igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított harminc napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság előtt pert indíthat az Egyetem ellen. Továbbá az Infotv. 52. §
(1a) bekezdésére figyelemmel az igény elutasításának közlésétől, a
határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Budapest, 2021. február 16.

 

Üdvözlettel:

dr. Csibra Klára sk.

     adatvédelmi tisztviselő

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Feladó: Szilvási Dominik <[1][FOI #17140 email]>
Elküldve: 2021. február 1., hétfő 19:26
Címzett: ELTE Rektor <[2][ELTE request email]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - A 2020. évi szenátusi ülések jegyzőkönyvei
- Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
működő szenátus 2020. évi üléseiről az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja
alapján készített eredeti jegyzőkönyvek oldalhű elektronikus másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február  1.

Üdvözlettel:

Szilvási Dominik

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #17140 email]

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem nem a(z) [4][ELTE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #17140 email]
2. mailto:[ELTE request email]
3. mailto:[FOI #17140 email]
4. mailto:[ELTE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about