A 2018. márciusi szenátusi ülés jegyzőkönyve

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018. évi márciusi szenátusi ülés(ek) jegyzőkönyvét és az ott hozott határozatokat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 28.

Üdvözlettel:

Kovács Kristóf

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A 2018. évi márciusi szenátusi ülés jegyzőkönyvét a mai napig nem kaptam meg.
Annak ellenére, hogy adatigénylésem törvény szerinti megválaszolásának határideje több mint egy hónapja lejárt!

Kérem küldjék meg az igényelt jegyzőkönyvet!

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 2.

Üdvözlettel:

Kovács Kristóf

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 47316-2/KSJIF/2018
Tisztelt Adatigénylő!
Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a március havi szenátusi ülésről
készült jegyzőkönyv jelenleg még hitelesítés alatt van. A hitelesítés és
az aláírásokat követően megküldjük az Ön részére.
Megértését és türelmét megköszönve,
Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
>>> Kovács Kristóf <[FOI #10723 email]> 2018.05.02.
13:34 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
A 2018. évi márciusi szenátusi ülés jegyzőkönyvét a mai napig nem kaptam
meg.
Annak ellenére, hogy adatigénylésem törvény szerinti megválaszolásának
határideje több mint egy hónapja lejárt!
Kérem küldjék meg az igényelt jegyzőkönyvet!
Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.
Kelt: 2018. május  2.
Üdvözlettel:
Kovács Kristóf
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #10723 email]
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers